Pomniki przyrody w gminie Świebodzin.

Świebodzin to miasto w województwie lubuskim, siedziba władz powiatowych i gminnych. Choć miasto posiada bogaty zespół zabytków (późnogotycki kościół z XV w., zamek, ratusz, pozostałości murów obronnych), to najbardziej znaną świebodzińską budowlą jest gigantyczny pomnik Chrystusa Króla.

Na terenie miasta znajduje się tylko jedno drzewo o statusie pomnika przyrody, jest nim miłorząb dwuklapowy rosnący przy ulicy Łąki Zamkowe 6.

Okaz mierzy 150 cm w obwodzie, wysokość drzewa ok. 15 m, wiek ok. 100 lat.

Kilka pomnikowych dębów rośnie na terenie gminy wiejskiej Świebodzin. Pojedynczy okaz dębu szypułkowego znajduje się w pobliżu kościoła w Rzeczycy.

Dąb mierzy 425 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów.

Duże zgrupowanie pomnikowych dębów można podziwiać w miejscowości Jordanowo. Drzewa rosną na ogrodzonym terenie wokół kościoła, każde posiada tabliczkę opisującą obwód i przybliżony wiek okazu (te dane użyto w artykule). Choć w wykazie figuruje 6 pomnikowych dębów, to tych z tabliczkami jest 5.

Najbliżej wejścia na teren kościelny rośnie dąb bezszypułkowy o obwodzie 432 cm (wiek 300 lat).

Obok rośnie najgrubszy okaz w grupie – dąb szypułkowy o obwodzie 711 cm (wiek 480 lat).

Następny egzemplarz to dwupienny dąb szypułkowy o obwodzie 444 cm (wiek 300 lat).

Taki sam wiek obliczono dla rosnącego obok dębu szypułkowego o obwodzie 431 cm.

Po drugiej stronie kościoła rośnie obłamany okaz dębu szypułkowego o obwodzie 561 cm (wiek 385 lat).

Z Jordanowem sąsiaduje wieś Gościkowo z pocysterskim zespołem klasztornym Paradyż. Na jego terenie – od strony szosy – rosną okazałe platany, warte objęcia ochroną pomnikową.

Pomniki przyrody w Międzyrzeczu.

Międzyrzecz to miasto powiatowe w województwie lubuskim, położone na Pojezierzu Lubuskim, u ujścia Paklicy do Obry. Międzyrzecz może się pochwalić ponad 1000 – letnią metryką, świadectwem długiej historii miasta są liczne zabytki.

Najciekawszym i najcenniejszym zabytkiem w mieście jest otoczony fosą zamek z XIV w. Od wielu lat jest remontowany i w związku z tym nie jest możliwe zwiedzanie budowli.

Na placu przed zamkiem, tuż przy budynku muzeum, rośnie pomnikowa lipa szerokolistna.

Okaz mierzy 350 cm w obwodzie, wysokość lipy 27 m.

Drugie pomnikowe drzewo – wiąz szypułkowy – zlokalizowany jest przy ul. Konstytucji 3 -Maja, na skwerze przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela.

Drzewo niestety uległo obłamaniu i mierzy połowę swojej pierwotnej wysokości (30 m). Obwód pnia w pierśnicy 370 cm.

Niedaleko mostu na Obrze, na skwerze przy pomniku 1000 – lecia, rośnie pomnikowy okaz wierzby białej w odmianie płaczącej.

Obwód pnia wynosi 630 cm, wysokość drzewa ok. 10 metrów.

Olbrzymia topola biała, o statusie pomnika przyrody, rośnie naprzeciw szkoły przy ul. Staszica.

Okaz mierzy 525 cm w obwodzie, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

Poza ścisłym centrum miasta, w pasie drogowym przy ul. H. Sienkiewicza, rośnie druga pomnikowa wierzba biała (obwód 437 cm). Drzewo pozbawiono całkowicie korony, więc trudno obecnie zaobserwować, że owa wierzba jest okazem odmiany płaczącej (Pendula).