Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Lubinie.

Lubiński zamek powstał prawdopodobnie w końcu XIII w. na miejscu wcześniejszego grodu. W poł. XIV w. warownię rozbudowano, w tym czasie również połączono fortyfikacje zamku z obwodem murów miejskich. Kres zamku przyniosła wojna trzydziestoletnia, podczas oblężenia przez wojska szwedzkie w 1641 r. został prawie zupełnie zniszczony. Przez lata nikt nie podjął się odbudowy zamku, pozostałości zostały zniszczone podczas ostrzału artyleryjskiego w 1945 r. W obrębie Wzgórza Zamkowego zachowała się gotycka kaplica wzniesiona w I poł. XIV w., pełni obecnie funkcję galerii sztuki (Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”).

W północnej ścianie kaplicy zachował się ostrołukowy portal z tympanonem z 1349 r.

Teren poniżej Wzgórza Zamkowego ma charakter niewielkiego parku ograniczonego z dwóch stron rzeką Zimnicą i potokiem Baczyna. Ozdobą tego założenia jest pomnikowa aleja złożona z wiekowych kasztanowców białych.

Ochroną pomnikową objęto 11 drzew o obwodach 200, 250, 215, 195, 265, 175, 215, 205, 220, 195, 240 cm.

Okolice Wzgórza Zamkowego to ciekawe miejsce spacerowe zmuszające jednak do głębszej refleksji. Ustawiono tu wiele rzeźb i pomników upamiętniających martyrologię narodu polskiego, posadzono również kilka Dębów Pamięci ku czci pomordowanych przez NKWD polskich oficerów.

Wiele tablic o treściach patriotycznych i historycznych powieszono na fragmencie muru pomiędzy kaplicą a ul. Piastowską.

„Dąb przy Dewizowej” w Gozdnicy.

Gozdnica jest miastem położonym w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żagańskim. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców (ok. 3400 osób) powierzchnia miasta wynosi aż 23,88 km². Większą część tego obszaru (68%) zajmują lasy, wchodzące w skład rozległego kompleksu Borów Dolnośląskich. Nie przekłada się to wcale na dużą ilość drzew objętych ochroną pomnikową. Status pomnika przyrody posiada tylko okaz, jest nim dąb szypułkowy o nazwie „Dąb przy Dewizowej”.

Drzewo rośnie przy leśnym trakcie („Dewizowa”), obok cieku wodnego, w oddziale 19i (Nadleśnictwo Wymiarki), ok. 300 m na północ od rogu lotniska w Gozdnicy.

GPS N 51°28’06.02″ , E 15°06’16.86″

Obwód pomnikowego dębu wynosi 460 cm, wysokość drzewa 20 metrów. Szacowany wiek okazu to ok. 320 lat. Dąb powołano do ochrony pomnikowej 27 grudnia 2012 r.