Pomniki przyrody w gminie Pielgrzymka.

Gmina Pielgrzymka leży w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego, w powiecie złotoryjskim (woj. dolnośląskie). Ponad 73% areału gminy stanowią użytki rolne, grunty leśne zajmują tylko 19 % powierzchni. W takim wypadku starszych, pomnikowych okazów drzew gminy Pielgrzymka, należy szukać w podworskich parkach.

Z zespołu pałacowego w Pielgrzymce zachował się jedynie park, pierwotnie o pow. 12 ha, obecnie ok. 2,4 ha.

park podworski w Pielgrzymce

Najcenniejszym drzewem w tym parku jest pomnikowa lipa drobnolistna „Mniszka”.

GPS N 51°07′17″, E 15°49′02″

Obwód lipy wynosi 595 cm, wysokość 25 m, wiek 300 – 400 lat.

Obok lipy „Mniszki” rośnie druga pomnikowa lipa, jednak nieco mniej okazała.

W tym samym parku, obok cieku wodnego można odnaleźć pomnikowy egzemplarz sosny wejmutki „Inga” o obwodzie 320 cm.

GPS N 51°07′16″, E 15°49′11″

W pobliskim lasku zlokalizowanym naprzeciw stacji paliw, warto odnaleźć pomnikowy okaz dębu szypułkowego „Bartuś”.

GPS N 51°07′10.5″, E 15°49′25.9″

„Bartuś” mierzy 505 cm w obwodzie, wysokość drzewa 28 metrów, wiek 350 lat.

Wiele cennych egzemplarzy drzew można podziwiać w zarośniętym parku w Twardocicach (Rochowie). Prowadzi do niego zabytkowa aleja lipowa.

Do niedawna park ozdabiał pomnikowy okaz wiązu szypułkowego „Patron” o obwodzie 430 cm. Niestety wiąz uległ obłamaniu podczas wichury i ze względu na utratę wartości przyrodniczych, pozbawiono go w 2010 r. statusu pomnika przyrody.

GPS N 51°05′33″, E 15°45′01″

Pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm.

Ponadto w parku rosną piękne okazy buków oraz pokaźnych rozmiarów platan „Radża”.

W Wojcieszynie, przy posesji nr 59, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

GPS N 51°09′12.57″, E 15°50′48.75″

Drzewo mierzy 440 cm w obwodzie, wysokość lipy 24 mety, wiek ok. 200 lat.

Wiele sędziwych drzew rośnie w otoczeniu byłego PGR – u w Nowej Wsi Grodziska. Pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy zlokalizowany przy drodze do posesji nr 100.

GPS N 51°08′45.35″, E 15°47′29.15″

Okaz mierzy 420 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 m, szacowany wiek 300 lat.

W pobliżu stoi kilka innych, równie starych dębów, stanowiących razem założenie alejowe.

Bardzo dużo, bo ponad 30 pomnikowych drzew, ozdabia założenie parkowe w Proboszczowie. Opisałem je szerzej w artykule „Park przypałacowy w Proboszczowie„.

Pomniki przyrody w Boguszowie – Gorcach.

Miasto Boguszów-Gorce położone jest w zachodniej części Sudetów Środkowych, w odległości 5,5 km od Wałbrzycha. Tworzy zespół miejski, który powstał w wyniku połączenia kilku, niegdyś samodzielnych osad: Boguszowa, Gorc, Starego Lesieńca i Kuźnic Świdnickich. Miejscowość szczyci się najwyżej położonym w Polsce rynkiem (591,58 m n.p.m.).

W rejestrze pomników przyrody Boguszowa – Gorc figurują 4 drzewa. Tylko jedno – dąb szypułkowy – rośnie w centrum miasta, na terenie przyległym do sklepu „Biedronka”, przy ul. Buczka 7.

GPS N 50°45′20.16″, E 16°12′19.70″

Okaz mierzy 374 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

Cenny, choć jeszcze skromnych rozmiarów jest Dąb Papieski o numerze 415, rosnący przy kościele Św. Trójcy.

Obok rośnie piękny, dwupienny okaz buka pospolitego – warty objęcia ochroną pomnikową.

Wspaniałe założenia alejowe, złożone głównie z kasztanowców, można podziwiać na starym, poniemieckim cmentarzu (więcej o nim tutaj).

Pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 393 cm rośnie przy drodze leśnej na stokach Chełmca, będącej przedłużeniem ul. Kilińskiego.

GPS N 50°46′10.06″, E 16°12′17.50″

W kompleksie leśnym (na zboczach Dzikowca) rosną również dwa kolejne pomnikowe drzewa - buk pospolity i klon jawor. Najłatwiej do nich trafić z ul. Hanki Sawickiej kierując się na ujęcie wody, następnie skręcając po 300 m w lewo.

GPS N 50°44′18″, E 16°11′27″

Buk mierzy w obwodzie 381 cm, jawor 291 cm. Obydwa drzewa są podobnej wysokości ok. 31 metrów.

W Boguszowie – Gorcach można odnaleźć kilka drzew oznakowanych tabliczką, lecz nie posiadających obecnie statusu pomników przyrody. Do nich należy sędziwa lipa rosnąca przy ul. Łącznej.

Pozostałości alejowego założenia można zaobserwować u wylotu ul. Kolejowej.