Kłęk kanadyjski przy ul. Pocztowej w Legnicy.

Na terenie zieleni urządzonej przyległej do Zamku Piastowskiego w Legnicy można odnaleźć wiele pomnikowych egzemplarzy drzew („Pomnikowe drzewa przy Zamku Piastowskim w Legnicy). Oprócz gatunków rodzimych, takich jak: klon jawor, klon pospolity, rosną tu również mniej znane, egzotyczne gatunki drzew: sofora japońska, skrzydłorzech kaukaski, platan klonolistny (przy hotelu „Qubus”). Do tej grupy zalicza się bardzo rzadko spotykany w Polsce kłęk kanadyjski – pomnik przyrody rosnący przy skrzyżowaniu ulic: Pocztowej i Nowej.

Okaz mierzy 338 cm w obwodzie, wysokość drzewa 23 metry.

Kłęk kanadyjski Gymnocladus dioica (zwany też amerykańskim) jest sporadycznie spotykanym w Polsce drzewem. Myślę, że warto bliżej zapoznać się z tym gatunkiem. Pochodzi ze środkowej i wschodniej części Ameryki Północnej. Posiada duże, podwójnie pierzaste liście, o długości do 1 m. Rozwijają się późno, bo w drugiej połowie maja, jesienią przebarwiają się na żółty kolor.

Kwiaty niewielkie, białawe, promieniste; nie należą raczej do ozdobnych.

Owocem są grube, twarde, ciemnobrązowe strąki o długości do 25 cm. Zwykle wiszą na drzewie przez zimę, stopniowo opadając aż do wiosny.

Podczas suchego lata 2015 r. nie nabrały imponującej wielkości. Udało mi się na szczęście wygrzebać fragment owocu z poprzedniego sezonu.

Na Dolnym Śląsku tylko dwa egzemplarze kłęka kanadyjskiego objęto ochroną pomnikową, oba rosną w Legnicy. Drugi okaz opisałem w artykule „Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy„.

Pomnikowy platan przy pałacu w Krotoszycach (pow. legnicki).

Na miejscu dzisiejszego pałacu w Krotoszycach ok. 1600 r prawdopodobnie stał niewielki zamek obronny otoczony fosą. W 1686 r. (data na kartuszu herbowym nad wejściem) budowlę przebudowano, nadając jej obecny wygląd barokowego pałacu.

Obecnie w pałacu urządza się hotel, a w byłych zabudowaniach folwarcznych funkcjonuje restauracja, spa, basen oraz część hotelowa.

Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 6 ha, jest w nim altana do imprez plenerowych, staw i urocze mostki przerzucone nad lustrem wody.

Perełką krotoszyckiego parku jest olbrzymi platan klonolistny – pomnik przyrody o okazałej koronie, z grubym konarem sięgającym niemal do ziemi.

Przed platanem ustawiono tablicę informującą o obwodzie drzewa (700 cm) oraz o jego wieku – 350 lat. Do podanego wieku tego okazu należy podejść z pewną ostrożnością – wiek najstarszych platanów w Polsce o obwodach ponad 10 m zbliża się dopiero do 300 lat („Platan Olbrzym – Chojna„, „Platan Konstytucyjny w Dobrzycy„).

O tym jak duże przyrosty na grubość osiąga platan może świadczyć fakt, że w chwili powołania go na pomnik przyrody w 1979 r. egzemplarz mierzył 510 cm w obwodzie.

Niedawno młoda para posadziła przed pałacem młodego platana klonolistnego.  To bardziej pożyteczny sposób na wyrażenie nadziei na długi związek, niż głupawe wieszanie kłódek na moście.