Park przypałacowy we wsi Budzicz (gm. Prusice).

Budzicz to wieś o starym rodowodzie w gminie Prusice (pow. trzebnicki), położona ok. 800 m na południe od opisanych w poprzednim artykule Jagoszyc. O historii wsi i walorach przyrodniczych parku możemy się dużo dowiedzieć z ustawionych w kilku miejscach tablic.

Cennym zabytkiem w Budziczu był barokowy pałac, przebudowany i powiększony w 1908 r. Został on rozebrany ok. 1950 r., obecnie widoczne są jedynie zarysy fundamentów.

Do pałacu od strony wschodniej przylegało założenie parkowe powstałe na pocz. XIX w. Obecnie park (2,3 ha) jest zaniedbany i porośnięty samosiejkami, niemniej istniejące ścieżki parkowe ułatwiają jego poznawanie. Park w Budziczu jest wpisany do rejestru zabytków.

Najcenniejszym drzewem tego parku jest gigantyczny platan klonolistny, rosnący przy drodze, tuż przy wejściu do parku. Prawdopodobnie zrośnięty z 5 pni mierzy w obwodzie 920 cm (w rejestrze 820 cm, ale drzewo przecież rośnie). Jest najgrubszym pomnikowym platanem na Dolnym Śląsku i jednym z najgrubszych w Polsce.

GPS N 51°22′00″, E 16°54′52″

Jego wielkość można oszacować na zdjęciu dopiero wtedy, gdy ustawi się jakiś punkt odniesienia, np. autora tego tekstu.

W głębi parku można odnaleźć pomnikowy wiąz szypułkowy.

Obwód okazu wynosi 375 cm, wysokość drzewa 31 metrów.

Interesujący jest również szpaler wiekowych grabów pospolitych, warty objęcia ochroną pomnikową..

Pomnikami przyrody ustanowiono również buki pospolite w odmianie czerwonolistnej. Z 3 okazów zachował tylko jeden o statusie pomnika przyrody.

Buk mierzy 340 cm w obwodzie, wysokość drzewa 24 metry.

Pomniki przyrody w Jagoszycach (gm. Prusice).

Jagoszyce to niewielka wieś położona ok. 3 km na wschód od miasta Prusice, w powiecie trzebnickim. W centrum wsi znajduje się założenie parkowe z poł. XIX w., przylegające do zniszczonego 1945 r. dworu. W zadbanym parku o pow. 2 ha noszącym miano Parku Bażanta ustawiono tablice ścieżki edukacyjnej oraz przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

GPS N 51°22′34″, E 16°54′48″ (centrum parku)

W drzewostanie parkowym 5 egzemplarzy drzew wyróżniono do ochrony pomnikowej. Najbardziej okazałym pomnikiem przyrody jest olbrzymi platan klonolistny, rosnący na skraju założenia parkowego.

Okaz mierzy ponad 500 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

W głębi parku odnajdziemy jeszcze 3 pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 460 – 600 cm oraz pomnikowy grab pospolity obwodzie przekraczającym 300 cm.

Na uwagę zasługują również nieliczne drzewa iglaste, wśród nich okazałe sosny czarne.

sosny czarne - park w Jagoszycach

W sąsiadującym z Jagoszycami Budziczu rośnie najgrubszy na Dolnym Śląsku pomnikowy platan klonolistny. Więcej o tym okazie oraz pozostałych pomnikowych drzewach we wsi w następnym artykule.