Dąb Bolek z Leszna (wielkopolskie).

Lista pomników przyrody Leszna – dużego miasta na prawach powiatu w województwie wielkopolskim – jest wyjątkowo krótka i liczy zaledwie 3 pozycje. To tylko pozornie nikła liczba – mając na względzie fakt, że dwa z nich to grupowe pomniki przyrody – w sumie ilość chronionych ustawowo drzew przekracza tu setkę. Oprócz opisanego w poprzednim artykule Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki  ochroną pomnikową objęto jeszcze 3 lipy drobnolistne, rosnące przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela (więcej o nich na końcu artykułu) oraz pojedynczy okaz dębu szypułkowego. Wspomniany dąb o nazwie „Bolek” rośnie w centrum miasta, przy placu Jana Metziga.

Leszno - pomnikowy dąb Bolekdąb Bolek z Leszna wczesną wiosnądąb Bolek z LesznaLeszno - dąb Bolek wczesną wiosnądąb Bolek na pl. Metziga w Lesznie

Rosnąc samotnie jako soliter, „Bolek” wykształcił piękną, wyjątkowo szeroką koronę o rozpiętości ok. 25 metrów.

Leszno - dąb Bolek

Pomnikowe drzewo otoczono niewysokim, metalowym płotkiem, na którym powieszono tablicę opisującą nazwę drzewa i jego podstawowe parametry. Według niej „Bolek” został posadzony jako „Dąb Pokoju” 19 kwietnia 1871 r. (czyli liczy sobie ponad 150 lat). Co ciekawe na starszej tablicy jego wiek szacowano na 350 – 400 lat. Cezary Pacyniak – autor książki „Najstarsze drzewa Polski” określił wiek tego drzewa na prawie 260 lat.

pień dębu Bolekpomnik przyrody - dąb Bolek z Lesznatablica przy dębie Bolek

Obwód omawianego dębu wynosi 525 cm, wysokość okazu 28 metrów. Ochroną pomnikową zostało objęte już w 1956 r. Drzewo charakteryzuje się dobrą kondycją zdrowotną.

pień pomnikowego dębu Bolek

Wspomniane na początku artykułu 3 pomnikowe lipy drobnolistne rosną w otoczeniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, przy ul. Bolesława Chrobrego. Obwód pomnikowych okazów wynosi 260, 310, 360 cm, wysokość drzew ok. 21 m. Lipy nie zostały oznakowane stosownymi tabliczkami.

Leszno - pomnikowa lipapomnikowe lipy przy kościele św. Jana w Leszniepomnikowa lipa rosnąca przy kościele w Leszniepień pomnikowej lipy z LesznaLeszno - jedna z pomnikowych lippomnikowa lipa w otoczeniu kościoła św. Jana w LesznieLeszno - pień pomnikowej lipy

Dąb Żegrowiak z Żegrowa (gm. Śmigiel, wielkopolskie)

W oddalonej o 5 km od Śmigla wsi Żegrowo znajduje się unikalne w powiecie kościańskim (wielkopolskie) skupienie wiekowych dębów. Ochroną pomnikową objęto tu 12 dębów szypułkowych, a najokazalszy z nich o nazwie „Żegrowiak” mierzy w obwodzie niemal 8 metrów.

otoczenie dębu Żegrowiak

Drzewo rośnie tuż przy zakręcie drogi prowadzącej ze Śmigla do Żegrowa, na gruntach leśnych w oddz. 114 b.

GPS N 52°01’53″ , E 16°28’51″

Żegrowo - dąb Żegrowiakdąb Żegrowiak z Żegrowa

Obok drzewa ustawiono tablicę na której umieszczono jego nazwę, lokalizację (oddz. 114 b), wysokość (24 m), obwód (810 cm) i szacunkowy wiek – 500 lat. Według pomiarów dokonanych w 2014 r. przez autorów książki „Drzewa Polski” Żegrowiak mierzy w pierśnicy 785 cm, podano też szacunkowy wiek – 400 lat.

tablica przed dębem Żegrowiak

Na pniu tego ogromnego dębu wisi klasyczna tabliczka z napisem „Pomnik Przyrody” oraz obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niestety, drzewo znajduje się w złej kondycji zdrowotnej – wnętrze pnia w znacznym stopniu jest wypróchniałe, odłamują się kolejne gałęzie.

tabliczka na dębie Żegrowiakpomnikowy dąb Żegrowiakpień dębu Żegrowiak

Naprzeciwko Żegrowiaka rosną dwa pomnikowe dęby o obwodach 550 i 510 cm i szacowanym wieku 200 lat.

Żegrowo - pomnikowe dęby rosnące naprzeciw Żegrowiakapnie pomnikowych dębów rosnących naprzeciw Żegrowiaka

Niedaleko Żegrowiaka znajduje się brama do zespołu dworskiego otoczonego parkiem o powierzchni 3,60 ha. Tuż za nią znajdują się okazałe cisy pospolite, przy ścieżce prowadzącej do pałacu rośnie 6 pomnikowych dębów o obwodach 400 – 555 cm i szacunkowym wieku ponad 200 lat.

brama parkowa w ŻegrowieŻegrowo - szpaler pomnikowych dębów w parkuszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu Iszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IIszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IIIszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu IVszpaler dębów w Żegrowie - pień pomnikowego dębu Vpomnikowy dąb rosnący przy pałacu w ŻegrowieŻegrowo - szpaler pomnikowych dębów

Pałac wybudowano w drugiej połowie XIX w., dawniej stanowił siedzibę nadleśnictwa, potem leśnictwa, obecnie wydaje się opuszczony. Przy drodze zachowały się resztki drugiej bramy parkowej.

pałac w Żegrowiebrama wjazdowa na teren parku przypałacowego w Żegrowie

Dwa kolejne pomnikowe dęby rosną naprzeciw siebie (po obu stronach drogi), ok. 60 metrów od bramy parkowej.

Żegrowo - para pomnikowych dębów

Dąb po południowej stronie drogi (tej samej co pałac) mierzy w obwodzie 692 cm, wysokość okazu 22 metry.

pień pomnikowego dębu rosnącego po południowej stronie drogi w Żegrowie

Drugi egzemplarz posiada pień o obwodzie 510 cm, wysokość drzewa 28 metrów.

pomnikowy dąb rosnący po północnej stronie drogi w Żegrowiepień pomnikowego dębu rosnącego po północnej stronie drogi w Żegrowie