Pomnikowe drzewa w gminie Zagrodno.

Zagrodno to duża wieś gminna w powiecie złotoryjskim, leżąca na krańcu Pogórza Kaczawskiego, nad rzeką Skorą. Na północnym krańcu wsi znajduje się zrujnowany dwór  z 1570 r., przebudowany w XIX w.

Do ruin przylega park o powierzchni 3.8 ha, z przewagą drzew rodzimych. Ochroną pomnikową objęto okaz magnolii drzewiastej o wdzięcznym imieniu „Muza”.

GPS  N 51°12′12.52″ , E 15°51′31.96″

Obwód pnia wynosi 218 cm, szacowany wiek 270 lat.

Drugim pomnikiem przyrody w Zagrodnie jest dąb szypułkowy rosnący na lewym brzegu Skory, w pobliżu transformatora.

GPS  N 51°11′58.25″ , E 15°51′35.70″

Obwód okazu wynosi 430 cm, wiek ok. 270 lat.

Obiektem przyciągającym rzeszę turystów w gminie Zagrodno, jest położony na bazaltowym wzgórzu Zamek Grodziec.

Jest pierwszą z 15 warowni na „Szlaku Zamków Piastowskich”, znakowany kolorem zielonym.

Z wielu okazałych drzew rosnących na wzgórzu zamkowym, parku przypałacowym oraz w alei lipowej przy drodze do Olszanicy, status pomnika przyrody posiada lipa „Samotna „, rosnąca przy rowie melioracyjnym rozdzielającym grunty orne.

GPS  N 51°10′39.00″ , E 15°46′42.00″

Lipa wspaniale prezentuje się na tle Grodźca, jeden z głównych konarów odchodzących od pnia o obwodzie 405 cm uległ niestety obłamaniu. Szacowany wiek okazu 290 lat.

W podobnym wieku jest pomnikowa lipa drobnolistna „Szczęsna”, rosnąca w Radziechowie (os. Muszczyna) na początku gruntowej drogi wysadzanej lipami, odchodzącej na północ od budynku nr 19.

GPS  N 51°13′37.48″ , E 15°47′04.49″

Obwód pnia wynosi 460 cm, wiek lipy 270 lat.

Pomniki przyrody w gminie Lubawka.

Miejsko – wiejska gmina Lubawka leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie kamiennogórskim. Tereny gminy rozciągają się od wschodniej części Karkonoszy do rozdzielonego Bramą Lubawską pasma Gór Kruczych i Zaworów. Gęsta sieć szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych, pozwala poznać nawet najbardziej odludne, a przy tym bardzo cenne przyrodniczo miejsca. Na atrakcyjność gminy wpływa również położenie przy granicy z Czechami, z tłumnie obleganymi po czeskiej stronie skalnymi miastami.

Na dość rozległym terenie gminy nie powołano zbyt wielu pomników przyrody. Przyrodę ożywioną reprezentuje 6 pomnikowych drzew, objętych ochroną jeszcze decyzją Wojewody Jeleniogórskiego z lat 1991 i 1994. Cześć z nich została już szczegółowo opisana w artykule ” Pomniki przyrody w Chełmsku Śląskim „, ale dla przypomnienia dwie fotki pomnikowego kasztanowca i lipy drobnolistnej.

W graniczącym z Chełmskiem Śląskim Błażejowie rosną kolejne pomnikowe drzewa. Pierwsze z nich – lipa drobnolistna rośnie na ogrodzie domu nr 46.

GPS  N 50°40′04.01″ , E 16°03′10.30″

Obwód pnia oznaczonego tabliczką wynosi 250 cm.

Przy sąsiedniej parceli (budynek nr 52) rośnie pierwszy z pomnikowych kasztanowców białych o obwodzie 237 cm.

Drugi kasztanowiec o obwodzie 258 cm rośnie 200 m dalej, po przeciwnej stronie drogi, w pobliżu kapliczki.

Ostatnie pomnikowe drzewo – klon jawor – rośnie w Jarkowicach przy OW Srebrny Potok.

GPS N 50°42′57.62″ , E 15°52′54.13″

Pień oznaczony tabliczką mierzy w pierśnicy 360 cm.

Przyrodę nieożywioną w gminie Lubawka reprezentują dwie formacje związane z dawnym wulkanizmem, więcej w artykule „Skała Śmierci w Okrzeszynie„.