Pomniki przyrody gminy Lubomierz.

Na terenie gminy Lubomierz położonej na Pogórzu Izerskim, ochroną pomnikową objęto tylko 2 drzewa. Rosną one w rozległym założeniu pałacowo – parkowym w Maciejowcu, składającym się z : renesansowego dworu z I połowy XVII wieku, pałacu klasycystycznego z I połowy XIX wieku, kaplicy z XVII wieku, mauzoleum z XIX wieku.

W zaniedbanym parku pałacowym o pow. 30 ha doliczono się 59 gatunków drzew, z których wiele osiągnęło rozmiary pomnikowe. Ciekawa jest również kolekcja ok. 20 gatunków krzewów, w tym okazałych różaneczników rosnących między kaplicą a pałacem.

Z wielu bardzo cennych okazów drzew, pomnikiem przyrody ustanowiono egzemplarz buka pospolitego, rosnącego przy drodze wjazdowej do parku w pobliżu renesansowego dworu ( w niektórych źródłach mowa jest o dwóch sąsiadujących bukach ).

Obwód drzew wynosi 420 i 405 cm, wysokość 27 m przy rozpiętości korony 15 i 20 m. Drzew nie oznakowano tabliczką.

Pomnikowy świerk pospolity rośnie w Dzikim Wąwozie k. Pokrzywnika, ok. 30 metrów przed Dzikim Wodospadem. Do wąwozu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny z Maciejowca do zapory na Jez. Pilchowickim.

Pień w większości pozbawiony już kory (o obwodzie 390 cm) został mocno doświadczony przez szkodniki. Drzewo prawdopodobnie jest martwe.

[14.01.2014 r. Na wniosek Nadleśnictwa Lwówek Śl. Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwałą z dnia 27.11.2013 r. zniosła ochronę pomnikową tego świerka (http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/6475/akt.pdf). Jako powód podano bardzo zły stan martwego drzewa, zagrażający wędrującym po Wąwozie turystom. Drzewo prawdopodobnie zostało/zostanie wycięte.]

W pobliżu Maciejowca, przy zielonym szlaku prowadzącym do Radomic ( po prawej stronie, na granicy lasu ), rośnie zasłonięty okazałą lipą dąb szypułkowy.

Dąb ten ( obwód ponad 500 cm ), mimo że oznakowany tabliczką, nie jest wymieniany w rejestrach pomników przyrody.

Na obszarze gminy, jak i w samym Lubomierzu rośnie wiele innych, kwalifikujących się do ochrony drzew. Być może po przeprowadzonej inwentaryzacji pomników przyrody przybędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *