Park Zamkowy w Prochowicach.

Prochowice to miasto gminne położone nad Kaczawą, oddalone o 18 km na północny – wschód od Legnicy. Najstarszym zabytkiem w mieście o XIV – wiecznym rodowodzie jest zamek, zbudowany z cegły, w dolnych partiach murów również z kamienia i rudy darniowej. Otoczony jest suchą obecnie fosą oraz wałem po którym można chodzić i podziwiać zabytek (wnętrze zamku nie jest dostępne do zwiedzania).

Po latach zaniedbań przystąpiono do zabezpieczenia i częściowego remontu zamku.

Założenie zamkowe otacza park ze starym drzewostanem, w którym rośnie ok. 50 gatunków drzew i krzewów. Granicę parku wyznaczają od północy i wschodu kanały rzeki Kaczawy (Młynówki), od południa zabudowania folwarczne i budynki byłej  gorzelni.

Ochroną pomnikową objęto 5 sędziwych dębów, platana klonolistnego oraz olszę czarną. Dość nietypowe są tabliczki, którymi oznakowano część pomnikowych okazów.

Przy jednej z parkowych ścieżek rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm.

W pobliżu dwupienny okaz o obwodzie 399 cm.

Nad Młynówką kolejny dąb oznaczony tabliczką, pień porośnięty bluszczem mierzy 440 cm w pierśnicy.

100 metrów na północ, nad brzegiem cieku wodnego , rośnie kolejny pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm.

Ostatni pomnikowy dąb o obwodzie 502 cm rośnie samotnie w południowej części parku, w pobliżu kładki na Młynówce.

Wiek wszystkich okazów szacowany jest na 180 – 200 lat.

Za samotnym dębem, nieco schowany w młodym zadrzewieniu, rośnie pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 605 cm.

Nad brzegiem Młynówki rośnie kilka grubych egzemplarzy olszy czarnej, jednak ze względu na brak tabliczki trudno stwierdzić która posiada status pomnika przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *