Pomnikowe dęby w Domaszczynie (gm. Długołęka).

W skład olbrzymiego  kompleksu pałacowego w Szczodrem wchodził również niewielki pałacyk w sąsiednim Domaszczynie (ul. Zamkowa), opisywany jako  zameczek myśliwski lub Dom Łowczego. Wybudowany w 1860 r. służył myśliwym do spotkań po udanych polowaniach; po 1945 r. przechodził różne koleje losu – jakiś czas funkcjonowała tu wytwórnia farb i lakierów. Obecnie pałacyk należy do prywatnego właściciela, który go sukcesywne odremontowuje.

Zameczek otacza niewielkie założenie parkowe, niewątpliwą ozdobą jest rosnący przy samym budynku olbrzymi dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

Okaz mierzy aż 700 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 metrów; ochroną pomnikową objęty już od 1964 r.

W Domaszczynie za pomnik przyrody uznano również aleję złożoną z 11 dębów szypułkowych, zlokalizowaną na grobli stawu wzdłuż drogi Zakrzów – Olszyca.

Obwód dębów w pomnikowej alei mieści się w przedziale od 350 do 535 cm. Stan zdrowotny tych drzew jest raczej kiepski – kilka okazów jest uschniętych, pozostałe zaatakowane przez chronionego chrząszcza – kozioroga dębosza.

Na jednym uschniętym okazie wisi tabliczka informująca o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego. Na pniu tego dębu szczególnie widoczne są ślady żerowania larw kozioroga, prawdopodobnie przyczyniły się do przedwczesnej śmierci tego drzewa.

Równie stare dęby rosną na południowej grobli tego stawu.

Dodaj komentarz