Aleja platanowa w Ślubowie (gm. Góra, dolnośląskie).

W Ślubowie (gmina Góra, dolnośląskie) znajdują się dwa zespoły pałacowo – parkowe, zlokalizowane biegunowo na obu krańcach wsi. W dzisiejszym artykule opiszę otoczony parkiem pałac zwany „dolnym”, stojący w południowej części wioski, użytkowany jako Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka (Ślubów 54). Budowla wzniesiona na niewielkim wzgórzu obecną postać przybrała na pocz. XX w.

Pałac otaczają resztki dawnego parku, teren jest ogrodzony, jednak bramka zwykle jest otwarta, nawet gdy szkoła nie pracuje. Ustawiono tu wiele tablic dydaktycznych z tekstem o tematyce przyrodniczej.

Najciekawszym elementem drzewostanu parkowego jest aleja platanowa, chroniona od 2008 r. jako pomnik przyrody ożywionej.

Przed aleją ustawiono stosowną tablicę informującą o ustawowej ochronie, na planszy znajdującej się na końcu alei zamieszczono tekst opisujący ten egzotyczny gatunek.

W skład alei wchodzi 11 okazów o obwodach 197, 226, 233, 212, 235, 200, 192, 154, 177, 198, 245 cm i wysokościach odpowiednio: 30, 29, 26, 27, 26, 27, 26, 28, 24, 28, 25 m.

Warto również zwrócić uwagę na potężną lipę rosnącą w narożniku boiska.

Pomnikowe dęby w Górze (dolnośląskie).

Góra to miasto położone w północnej części województwa dolnośląskiego, jest siedzibą władz powiatowych i gminy miejsko – wiejskiej. O długiej historii miasta (prawa miejskie przed 1298 r.) świadczą zachowane zabytki: Wieża Głogowska oraz zachowane w dużych fragmentach kamienno – ceglane mury obronne z XV w.

Nad wschodnią częścią Starego Miasta góruje Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W zewnętrzną elewację świątyni wmurowano wiele ciekawych płyt nagrobnych.

Dookoła rynku zachowały się częściowo zabytkowe kamienice, wnętrze rynku urządzono jako tereny zielone.

Ochroną pomnikową w mieście objęto tylko dwa drzewa – dęby szypułkowe rosnące przy ul. Zielonej, przy drodze do cmentarza. Para pomnikowych okazów rośnie w szpalerze drzew liściastych, złożonych z kasztanowców, lip oraz opisywanych dębów.

Dęby posiadają pnie o obwodach 286 i 288 cm, wysokość drzew 16 i 17 metrów.

Znacznie bardziej bogata jest lista pomnikowych drzew w gminie wiejskiej Góra. W dwóch kolejnych artykułach opiszę okazy rosnące we wsi Ślubów i Kłodzie Górowskiej.