Park Strachowicki we Wrocławiu.

Park Strachowicki we Wrocławiu to fragment dawnego ogrodu krajobrazowego przylegającego do nieistniejącego już pałacu. W obecnej formie zajmuje ok. 8 ha powierzchni, ograniczony jest ulicami Zarembowicza oraz Graniczną i przecięty ul. Strachowicką.

Dla małych dzieci urządzono w parku plac zabaw, dla starszych i dorosłych pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.

plac zabaw w Parku Strachowickim

Park upiększają oczka wodne i podłużny staw, nad którym przerzucono uroczy mostek.

staw w Parku Strachowickim we Wrocławiu

Spacerując alejkami parkowymi możemy podziwiać liczne okazy starych drzew, głównie rodzimych gatunków liściastych.

Ochroną pomnikową objęto tu 5 egzemplarzy drzew, wszystkie oznakowano stosowną tabliczką. W północnej części parku, tuż przy ulicy Strachowickiej, rośnie pomnikowy buk pospolity o obwodzie 334 cm i wysokości 28 m.

Przy jednej z alejek parkowych rośnie rzadki okaz dębu błotnego o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 290 cm, wysokość dębu 31 m..

Przy alejce biegnącej wzdłuż stawu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy; okaz mierzy w pierśnicy 437 cm, wysokość drzewa 33 m.

Aby trafić do kolejnych pomnikowych drzew należy wrócić na ul. Strachowicką i przejść do skrzyżowania z ul. Zarembowicza. Rosnąca na skwerze grupa cisów ozdabiała niegdyś wejście do pałacu.

Boki nieistniejącego pałacu obsadzono platanami klonolistnymi.

Trzy z widocznych wyżej platanów posiadają dość duże ubytki pnia, jeden zdrowy okaz platana klonolistnego ogłoszono pomnikiem przyrody.

Egzemplarz mierzy 28 m wysokości i posiada pień o obwodzie 410 cm.

Najciekawszym pomnikowym okazem w parku jest cypryśnik błotny, rosnący obok murku oporowego, przy oczku wodnym. Egzemplarz mierzy w obwodzie 267 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

Cypryśnik błotny to rzadko spotykany w Polsce gatunek drzewa parkowego. Szkoda, że ten okaz słabo wykształcił charakterystyczne dla niego korzenie oddechowe, zwane pneumatoforami (można je zobaczyć w tym artykule).

Pomniki przyrody w Gubinie cz. II.

Drugą część wycieczki po pomnikach przyrody Gubina rozpoczniemy od ulicy Piastowskiej. Piastowską (do 1945 r. Grüne Wiese) w dużej części ominęły zniszczenia wojenne i dzisiaj można przy niej podziwiać wiele pięknych willi i gmachów. Dumą ulicy Piastowskiej jest również kilka pomnikowych drzew, o szerokim wachlarzu gatunkowym.

Przy gmachu Sądu Grodzkiego (Piastowska 16) rośnie pomnikowy miłorząb dwuklapowy o obwodzie 110 cm.

Nieco dalej, po przeciwnej stronie ulicy, znajduje się niewielkie egzotarium z wieloma rzadkimi okazami drzew, jednak o miernej wartości dydaktycznej (brak tabliczek z nazwami gatunkowymi). Z ulicy dobrze widoczny jest tylko pomnikowy okaz cypryśnika błotnego o obwodzie 106 cm.

Ponadto w egzotarium pomnikowy okaz jodły balsamicznej i surmii (brak oznakowania stosowną tabliczką) oraz klony oznakowane tabliczką, które nie figurują w rejestrach pomników przyrody.

Kolejne pomnikowe drzewo – daglezja zielona o obwodzie 225 cm – rośnie na obrzeżu boiska szkolnego.

Sędziwy dąb szypułkowy o obwodzie 445 cm rośnie (w towarzystwie młodszego) przed blokiem mieszkalnym przy Piastowskiej 32.

Ogromny miłorząb dwuklapowy rośnie przy ulicy Oświęcimskiej 3, krzyżującej się z Piastowską. Okaz mierzy 275 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 22 metry.

W pobliżu, na skarpie przy ulicy Zwycięstwa, rośnie pomnikowy okaz dębu bezszypułkowego o obwodzie 465 cm.

Naprzeciw, na tyłach garaży, drugi pomnikowy okaz dębu ale szypułkowego o obwodzie 470 cm.

Z ulicy Zwycięstwa schodami można się dostać na ul. Wysockiego. Tam w rogu ulicy można podziwiać okaz bożodrzewu gruczołkowatego (ajlantu) o obwodzie 120 cm.

Przed budynkiem nr 33 na pobliskiej ulicy Kosynierów rośnie pomnikowy okaz cyprysika Lawsona o obwodzie 98 cm.

Duże zgrupowanie pomnikowych platanów znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Żymierskiego, Różanej i Rycerskiej. Na północ od wspomnianego przecięcia ulic mozna podziwiać aleję 7 platanów o obwodach 210 – 360 cm.

7 platanów klonolistnych rośnie w szpalerze wzdłuż ul. Rycerskiej. Obwód drzew wynosi 170 – 310 cm, wysokość 12 – 20 metrów.

Samotny, mocno doświadczony platan o obwodzie 355 cm, rośnie na placu przy ulicy Różanej.

W Komorowie, dużej wsi graniczącej z Gubinem, rośnie najstarszy i najgrubszy w Polsce wiąz szypułkowy, opisany w artykule „Wiąz szypułkowy „Wiedźmin” w Komorowie k. Gubina„.