Pomnikowy dąb w Kłodzie Górowskiej (gm. Góra, dolnośląskie).

Jadąc szosą nr 324 z Góry do Rawicza naszą uwagę może przyciągnąć okazały dąb szypułkowy, rosnący po lewej (północnej) stronie drogi, w miejscowości Kłoda Górowska (ok. 1600 m za stacją paliw Orlen przy ul.Wrocławskiej w Górze). Próżno na jego pniu szukać stosownej tabliczki czy innego oznakowania, jednak od 1998 r. drzewo posiada status pomnika przyrody. Jak każdy dąb rosnący na otwartej przestrzeni, pomnikowy okaz posiada krótki pień i szeroką, rozłożystą koronę. Pomnikowy dąb rośnie w towarzystwie murowanej kapliczki.

Obwód dębu z Kłody Górowskiej wynosi 505 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

W dolnej części korony widoczne są ślady (częściowo zabliźnione) po odciętych konarach.

W pobliżu dębu (ok. 150 m) znajduje się pałac z drugiej połowy XIX w. Od północy przylegają do niego zabudowania folwarczne, a od południa założenie parkowe.

W drzewostanie parku wyróżniają się pokaźne platany klonolistne tuż przy pałacu.

Pierwotna kompozycja parku, w którym istotne znaczenie miały stawy oraz łączące je cieki wodne została zatarta. Ważnym elementem zachowanym w dość dobrym stanie jest kaplica z 1892 r. z cmentarzykiem rodowym dawnych właścicieli.

Pomnikowy dąb „Kazik” k. wsi Łagoda (gm. Nowogród Bobrzański, lubuskie).

Ważnym elementem krajobrazowym w gminie Nowogród Bobrzański jest rzeka Bóbr. Płynie ona przez cały obszar gminy (z południa na północ) szerokimi zakolami, w wyraźnie zaznaczonej i wciętej ostrymi krawędziami dolinie. Tuż za Nowogrodem Bobrzańskim nurt rzeki zwalnia. To początek sztucznego jeziora powstałego po spiętrzeniu wody zaporą w Krzywej – budowlą hydrotechniczną o nazwie Jaz Krzywaniec wykonaną w latach 1934 – 36. Jaz kieruje spiętrzony nurt do kanału derywacyjnego (Kanał Dychowski), pozostała część wody po opuszczeniu zapory płynie dalej starym, meandrującym korytem Bobru. Wspomniany Kanał Dychowski  to sztuczny ciek wodny o długości  20,5 km, zbudowany w latach 1933-1936.  Zaopatruje
on w wodę Jezioro Dychowskie przy elektrowni wodnej w Dychowie.

Na terenie gminy Nowogród Bobrzański istnieją dwie przeprawy mostowe przez Kanał Dychowski. Pierwszy most znajduje się w okolicach wsi Krzywa, drugi przy miejscowości Łagoda – tam też most na Bobrze, do wsi Wysoka.

Tuż przy moście, po zachodniej stronie Kanału Dychowskiego (od strony lasów), ma początek droga jezdna w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego. Pierwszy odcinek poprowadzono w niewielkiej odległości od Kanału.

220 m na południe od mostu i 60 m na zachód od drogi do Nowogrodu Bobrzańskiego rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o nazwie „Kazik”. Położenie w centralnej części rozległej polany, w sąsiedztwie ambony myśliwskiej, powoduje że nie sposób go przegapić lub pomylić z innym.

GPS N 51°52′03″ , E 15°09′39″

Nazwa drzewa została nadana na cześć pamięci zmarłego leśniczego Kazimierza Wiśniewskiego.

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 495 cm, wysokość ok. 20 m, wiek 250 lat.

Tabliczkę przybito dość nietypowo, bo od strony lasu.

Po przeciwnej stronie Kanału Dychowskiego i Starego Bobru – we wsi Wysoka – znajduje się grupa 6 pokaźnych rozmiarów dębów o statusie pomnika przyrody. Więcej o nich w następnym artykule.