Pomnikowe dęby w Górze (dolnośląskie).

Góra to miasto położone w północnej części województwa dolnośląskiego, jest siedzibą władz powiatowych i gminy miejsko – wiejskiej. O długiej historii miasta (prawa miejskie przed 1298 r.) świadczą zachowane zabytki: Wieża Głogowska oraz zachowane w dużych fragmentach kamienno – ceglane mury obronne z XV w.

Nad wschodnią częścią Starego Miasta góruje Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W zewnętrzną elewację świątyni wmurowano wiele ciekawych płyt nagrobnych.

Dookoła rynku zachowały się częściowo zabytkowe kamienice, wnętrze rynku urządzono jako tereny zielone.

Ochroną pomnikową w mieście objęto tylko dwa drzewa – dęby szypułkowe rosnące przy ul. Zielonej, przy drodze do cmentarza. Para pomnikowych okazów rośnie w szpalerze drzew liściastych, złożonych z kasztanowców, lip oraz opisywanych dębów.

Dęby posiadają pnie o obwodach 286 i 288 cm, wysokość drzew 16 i 17 metrów.

Znacznie bardziej bogata jest lista pomnikowych drzew w gminie wiejskiej Góra. W dwóch kolejnych artykułach opiszę okazy rosnące we wsi Ślubów i Kłodzie Górowskiej.

Pomniki przyrody w gminie Niechlów (pow. górowski, dolnośląskie).

Tereny gminy wiejskiej Niechlów położone są w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 20 km od siedziby powiatu – miasta Góra. Południową i zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, północna granica gminy pokrywa się z granicą województwa lubuskiego. Południową cześć gminy przecina leniwie płynąca Barycz, która w pobliskim Wyszanowie (woj. lubuskie) uchodzi do Odry.

O walorach przyrodniczych oraz atrakcjach turystycznych okolic Niechlowa możemy poczytać z tablic ustawionych w kilku wsiach gminy.

Niechlów to typowa gmina rolnicza, użytki rolne zajmują tu ok. 64.6% a lasy 24.3% powierzchni gminy. Ochronę pomnikową ustanowiono dla dwóch obiektów przyrody ożywionej: dębu szypułkowego i sosny pospolitej, obydwa zlokalizowane są w pobliżu wsi Miechów. Łatwiejszy do znalezienia (choć nie zawsze dobrze widoczny) jest pomnikowy dąb, rosnący na środku pola uprawnego, po lewej stronie drogi gruntowej prowadzącej z Miechowa do Goli Górowskiej, ok. 600 m na wschód od pałacu z Miechowie. Pole zwykle obsiane jest kukurydzą, która w lecie i jesienią skutecznie zasłania drzewo.

GPS  N 51°39′27.1″ , E 16°25′39.5″

Bliższe podejście do dębu możliwe jest wczesną wiosną, wtedy też można podziwiać ogromny pień o obwodzie 562 cm.

W narożniku pół w pobliżu pomnikowego dębu, tuż przy wspomnianej wyżej drodze, leży sporej wielkości głaz narzutowy. Jego wymiary oraz pochodzenie (granit skandynawski) kwalifikują go do objęcia ochroną pomnikową.

Dokładnie 1.11 km na południe od pomnikowego dębu, przy leśnym dukcie na skraju lasu, rośnie pomnikowa sosna pospolita.

GPS  N 51°38′51.4″ , E 16°25′40.1″

Drzewo charakteryzuje się dość nietypowym jak na sosnę pokrojem, obecny wygląd jest wynikiem obcięcia jednego z dwóch przewodników  w odziomkowej części. W dostępnych materiałach podawany obwód 410 cm mierzony był raczej wspólnie z nieistniejącą częścią.

Byłym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm, rosnący przy drodze Lipowiec – Żabin, przy skrzyżowaniu do Głobic.