Pomniki przyrody w gminie Nowogrodziec.

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Nowogrodziec położone są w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Oprócz wielu bardzo interesujących obiektów architektonicznych, gmina może się pochwalić kilkoma zabytkowymi parkami, w których odnajdziemy sędziwe drzewa o statusie pomników przyrody. Dwa z nich były już opisywane na tym blogu, mam tu na myśli założenie pałacowo – parkowe w Gościszowie oraz park podworski w Zebrzydowej.

Niemniej ciekawy jest park przypałacowy (4.8 ha) we wsi Wykroty. Wprawdzie po pałacu i zabudowaniach folwarcznych pozostały już tylko skąpe ruiny, ale warto odwiedzić to miejsce choćby dla zrujnowanej wieży widokowej i ciekawego krzyża pojednania (pokutnego) z rytem włóczni.

W drzewostanie parku wyróżnia się pomnikowy dąb „Rosochaty”, o obwodzie pnia 503 cm.

GPS N 51°13′50.06″ , E 15°16′36.25″

Obok rośnie niezwykle uformowany grab pospolity.

Pojedynczy okaz dębu „Siłacz” rośnie w Nowej Wsi, w pobliżu estakady poprowadzonej nad autostradą.

GPS N 51°16′07.68″ , E 15°24′41.02″

Obwód dębu w pierśnicy wynosi 444 cm, wiek (z tabliczki) 250 lat.

Ważnym pomnikiem przyrody w gminie, jest bluszcz „Kolejarzy” rosnący na budynku wieży ciśnień przy stacji kolejowej w Zebrzydowej. Okaz uważany za najstarszy w Polsce szczegółowo opisałem w artykule Bluszcz Kolejarzy w Zebrzydowej.

Pomnik przyrody nieożywionej w gminie Nowogrodziec reprezentuje wychodnia piaskowca kwarcytowego „Siwy Kamień„. Skałki zlokalizowane w kompleksie leśnym w pobliżu przysiółka Bieniec. leżą chyba jednak (wg. mapy jeleniogórskiego Planu) na terenie gminy Osiecznica.

Pomnikowe drzewa w Gościszowie (gm. Nowogrodziec).

Gościszów jest dużą i długą wsią w gminie Nowogrodziec, zabudowania ciągną się na długości ok. 6 km wzdłuż Gościszowskiego Potoku i Iwnicy. Środek wsi przecina szosa z Bolesławca do Lubania, w pobliżu skrzyżowania zgrupowane są najciekawsze zabytki Gościszowa. Najcenniejszy jest poźnoromański kościół MB Częstochowskiej, przebudowany w dobie renesansu.

Warty uwagi jest również kamienny pręgierz, jeden z nielicznych tego typu zabytków zachowanych w Polsce.

Perełką Gościszowa mógłby być stojący w pobliżu kościoła zamek, niegdyś zaliczany do najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku. Uszkodzony i spalony w 1945 r., źle zabezpieczony 1965 r. i nie remontowany od lat przez prywatnego właściciela, popadł w całkowita ruinę.

Obok zamkowej fosy rośnie pomnikowy wiąz szypułkowy.

GPS N 51°09′36.86″ , E 15°27′21.27″

Na pniu zachowała się resztka tabliczki, z której można odczytać nazwę „Giermek”.

Obwód pnia 487 cm, wysokość drzewa 24 metry, rozpiętość korony 16 m.

Przy zespole zamkowym są pozostałości parku krajobrazowego o powierzchni 3.28 ha, którego środek zaadaptowano na boisko wiejskie.  Do parku można dojść od strony przykościelnego cmentarza lub od drogi do Ocic.                                                           Rosną tu dwa pomnikowe drzewa, pierwszy z nich to platan klonolistny „Wezyr”.

GPS N 51°09′44.13″ , E 15°27′26.50″

Obwód platana 544 cm, wysokość 24 metry, brak tabliczki.

W głębi parku rośnie okazały dąb szypułkowy „Osiłek”.

GPS N 51°09′44.56″ , E 15°27′41.45″

Pień o obwodzie 482 cm oznaczono stosowną tabliczką.

Poza zabudowaniami wsi (500 m), w lesie, po prawej stronie drogi do Wolbromowa, rośnie potężny buk pospolity „Szwedzki”.

GPS N 51°07′06.09″ , E 15°26′39.44″

Ogromny pień ma w obwodzie 650 cm, wysokość drzewa 24 metry. Sięgający (jeszcze do niedawna) drugiej strony gruntowej drogi konar uległ obłamaniu.