Pomniki przyrody w Okmianach (gm. Chojnów, pow. legnicki).

Okmiany to duża wieś położona we wschodniej części gminy wiejskiej Chojnów i powiatu legnickiego (dolnośląskie). Zabudowania miejscowości ciągną się południkowo na długości ponad 4 km. Wieś jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią Dolnego Śląska – w północnej części sioła znajduje się duża stacja kolejowa, tuż obok przebiega droga krajowa 94, łącząca się kilometr dalej ze zjazdem z Autostrady A-4 (węzeł Krzywa). Przy stacji kolejowej ma swój początek czarno znakowany szlak turystyczny prowadzący do Zamku Grodziec (gm. Zagrodno). Naprzeciw stacji kolejowej zlokalizowany jest również pałac w Okmianach.

Budowlę otacza park ze starodrzewem, jednak brak tu okazów ze statusem pomnika przyrody.

W środkowej części Okmian stoi kościół parafialny (dawniej ewangelicki) p.w. Matki Bożej Różańcowej z 1771 r.

 Niedaleko kościoła, obok plebani (dom nr 63), rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Jacek”.

GPS N 51°15′19.7″ , E 15°47′13.3″

Drzewo mierzy w obwodzie 430 cm, wysokość okazu 31 metrów. Warto zwrócić również uwagę na rosnący bliżej plebani okaz cisa i jałowca.

Okazałe jesiony rosną też w szpalerze wzdłuż północnego ogrodzenia kościoła.

Blisko południowego krańca Okmian (obok domu nr 89 i przystanku autobusowego), w szpalerze złożonym z sędziwych lip, rośnie pomnikowy okaz lipy drobnolistnej o nazwie „Trzygłowa”.

GPS N 51°14′44.2″ , E 15°46′37.6″

„Trzygłowa” mierzy w obwodzie 400 cm, wysokość drzewa 18 m, wiek z tabliczki 250 lat.

Niedaleko pomnikowej lipy znajduje się drugi w Okmianach pałac.

Przed frontową ścianą pałacu znajduje się mocno przerzedzony park. Większe założenie parkowe znajduje się na tyłach pałacu.

W drzewostanie złożonym głównie z rodzimych gatunków liściastych wyróżnia się okaz sosny wejmutki.

Pomnikowe drzewa w Dębrzniku k. Kamiennej Góry.

Choć nazwa miejscowości sugeruje spotkania z sędziwymi dębami, to jednak listę tutejszych pomnikowych drzew zapełniają okazałe lipy i jesiony. Odnajdziemy je przy drodze krajowej nr 5 z Marciszowa do Kamiennej Góry oraz w zaniedbanym parku podworskim.

Pierwsza z pomnikowych lip drobnolistnych, rośnie przy skrzyżowaniu lokalnych dróg z drogą krajową nr 5, w pobliżu budynku nr 79.

Uchwała nr XXIV/138/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2016 r. znosi ochronę pomnikową z tego drzewa. Lipa została wycięta.

GPS N 50°48′38.44″ , E 16°02′20.19″

Wysokość drzewa 18 m, obwód w pierśnicy 511 cm. Korona i pień po zabiegach pielęgnacyjnych

Druga lipa znajduje się 50 metrów dalej, na zakręcie, po prawej stronie drogi w kierunku Kamiennej Góry.

Wysokość drzewa wynosi 24 metry, obwód 534 cm.

Grupa 2 jesionów wyniosłych znajduje się w pobliskim parku. Należy od pierwszej lipy skierować się na drogę biegnącą do góry ( w kierunku byłego PGR – u ) i zaraz skręcić w prawo, w zarośniętą betonową drogę. Pierwszego z jesionów z namalowanymi znakami szlaku konnego, ujrzymy po lewej stronie.

Obwód drzewa 349 cm, wysokość 22 metry.

Drugi jesion wyniosły rośnie kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej stronie, na środku zarastającej polany.

Drzewo bardzo rozłożyste, wysokie na 25 metrów, obwód w pierśnicy 360 cm.

W parku znajduje się również szpaler wiekowych lip, choć oznaczony tabliczkami, nie figuruje w spisie pomników przyrody.

Kilka innych sędziwych lip odnajdziemy na krańcu parku, przy konnym szlaku.