Park w Górczynie (gm. Szlichtyngowa, pow. wschowski).

Barokowy pałac w Górczynie (gmina Szlichtyngowa, pow. wschowski, lubuskie) z XVIII w. został opuszczony po 1945 r. i po latach popadania w ruinę, został rozebrany w latach 70 – tych XX w. Po pałacu pozostały zabudowania folwarczne, brama wjazdowa oraz częściowo zarośnięty park krajobrazowy. Obecnie to założenie parkowe posiada kształt wydłużonego prostokąta, o powierzchni prawie 6.5 ha. Południowy kraniec parku oddalony jest tylko 100 m od rynku w Szlichtyngowej, wzdłuż dłuższego boku (ok. 500 m) przebiega droga nr 12 Głogów – Wschowa. Ochroną pomnikową w parku objęto 13 egzemplarzy drzew, te najciekawsze rosną w jego północnej części. Tutaj znajdziemy ogromny okaz platana klonolistnego, o szeroko rozłożonej koronie.

Drzewo mierzy w obwodzie 480 cm, wysokość platana ok. 20 m.

Obok platan rośnie pomnikowy okaz wiązu szypułkowego o obwodzie 365 cm i wysokości 20 m.

Obok, przy alejce parkowej, rośnie potężny dąb szypułkowy, o pniu porośniętym bluszczem. Prawdopodobnie drzewo to zostało posadzone króla Jana III Sobieskiego, jesienią w 1683 r.

Spacerując alejką parkową, prowadzącą na południe równolegle do szosy, mijamy wiele drzew porośniętych gęsto bluszczem.

Po chwili odnajdziemy kolejny pomnik przyrody – wielopniowy okaz lipy drobnolistnej. Drzewo posiada pięć pni o obwodzie od 110 cm do 204 cm.

 Nieco dalej rośnie druga pomnikowa lipa o obwodzie 320 cm.

Przy skrzyżowaniu alejek, obok boiska, rośnie kilka okazałych grabów pospolitych.

Przy alejce prowadzącej od sceny, w sąsiedztwie dwóch okazałych dębów, rośnie pomnikowy klon pospolity. Jego obwód wynosi 320 cm, wysokość ok. 20 m.

Choć rejestr pomnikowych drzew w Górczynie zawiera tylko 4 dęby szypułkowe, to wokół sceny w parku odnajdziemy kilkanaście okazów tego gatunku opatrzonych tabliczkami. Pomnikowe dęby mają mieć w obwodzie 495, 350, 520, 490 cm.

Pomiędzy sceną a polaną parkową rośnie pomnikowy grab o obwodzie 255 cm i wysokości ok. 17 m.

Obok mocno uszkodzony klon pospolity – pomnik przyrody o obwodzie 270 cm.

Idąc w kierunku bloków mieszkaniowych, mijamy rosnący obok boiska drugi pomnikowy okaz platana klonolistnego.

Obwód platana wynosi 330 cm, wysokość drzewa ok. 20 metrów.

Wracamy do północnej części parku, tam pośród samosiejek rośnie jeszcze kilka okazałych drzew gęsto oplecionych bluszczem.

Pomnikowe drzewa rosnące w parku w Górczynie oraz okazy rosnące w Wyszanowie, stanowią komplet pomników przyrody gminy Szlichtyngowa.

Pomnikowe drzewa przy Zamku Piastowskim w Legnicy.

Zamek Piastowski w Legnicy uważany jest za jedną z najstarszych warowni w Polsce. Powstały na miejscu wcześniejszego grodu Trzebowian, uzyskał przed 1230 r . murowaną sylwetkę z okazałym palatium, kaplicą i dwoma wieżami; całość założenia otoczono warownym obwodem wałów. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany, zachowując elementy wszystkich stylów od romanizmu do baroku.

Wejście do zamku (będącego obecnie siedzibą różnych placówek oświatowych) prowadzi przez reprezentacyjny renesansowy portal wjazdowy.

Na rozległym dziedzińcu znajduje się pawilon skrywający zachowane relikty romańskiej kaplicy.

Od północy do zamku przylegają tereny zielone (wzdłuż ul. Piastowskiej); najcenniejsze okazy o statusie pomników przyrody rosną na skwerze przy wieży Bramy Głogowskiej.

Tutejsze pomniki przyrody oznaczone są tabliczkami z nazwą gatunkową okazu oraz żółtymi (?!) tabliczkami z godłem i napisem „POMNIK PRZYRODY”.

Atrakcyjnym pomnikowym drzewem jest skrzydłorzech kaukaski o obwodzie 185 cm i 14 m wysokości.

Charakterystyczne dla tego gatunku są długie, zwisające owocostany oraz duże liście (więcej w artykule Skrzydłorzech kaukaski w Szprotawie).

Kilkanaście metrów obok rośnie pomnikowa sofora japońska (inne nazwy to szupin, perełkowiec).

Okaz mierzy 223 cm w pierśnicy, przy wysokości 18 metrów.

Liście tego gatunku są nieparzystopierzaste, ułożone skrętolegle, o długości 12 – 25 cm. Składają się z 11 – 17 jajowatych listków o długości 2 – 5 cm.

Owocem jest mięsisty, zielony strąk o długości 3 – 7 cm z przewężeniem między nasionami.

Rodzime gatunki reprezentuje pomnikowy klon jawor o obwodzie 280 cm i wysokości 28 metrów.

Pomnikową ochroną uhonorowano 9 klonów pospolitych, rosnących wzdłuż alei prowadzącej przez zamkowe wzgórze.

Obwód okazów mieści się w przedziale 187 – 262 cm, wysokość 17 – 19 metrów.