Wiąz szypułkowy „Wiedźmin” w Komorowie k. Gubina.

Wiąz szypułkowy jest jednym z trzech rodzimych gatunków wiązów w Polsce, jednak stosunkowo rzadko spotykanym – głównie na niżu i pogórzu, w lasach łęgowych. Cechą charakterystyczną tego gatunku są liście o bardzo mocno asymetrycznej nasadzie.

Wiąz szypułkowy nie należy do drzew długowiecznych, przeciętnie żyje 200 – 300 lat, sporadycznie osiąga wiek 400 lat. Najstarszym i najgrubszym przedstawicielem tego gatunku w Polsce jest „Wiedźmin” (lub „Mieszko”), rosnący przy ul. Świerczewskiego 7, we wsi Komorów k. Gubina (pow. krośnieński, lubuskie). Poniższe zdjęcia prezentują stan drzewa w sierpniu 2014 r.

GPS N 51°57′49.41″, E 14°45′51.32″

Obok otoczonego ogrodzeniem okazu ustawiono ławki oraz tablice informacyjne.

Aktualny obwód okazu wynosi 940 cm, wysokość 17 metrów. Obliczony w 1984 r. wiek „Wiedźmina” (C. Pacyniak „Najstarsze drzewa w Polsce”) wynosił 431 lat (podane wtedy wymiary to 887 cm w obwodzie, wysokość 35,5 m), obecnie drzewo liczy więc 461 lat.

Pień „Wiedźmina” posiada potężną dziuplę sięgającą 5 m (przed złamaniem na tej wysokości odchodziły od głównego pnia trzy potężne konary); od strony budynków podparty jest metalowym wspornikiem.

Pomnikowe drzewa w Komorowie (gm. Świdnica).

Komorów jest niedużą wsią położoną w środkowej części Równiny Świdnickiej. Charakterystycznym akcentem w krajobrazie wsi jest widoczny z szosy nr 35 Świebodzice – Świdnica wiatrak holender z XIX w., zaadaptowany na budynek mieszkalny.

W centrum miejscowości stoi pałac z początków XIX w. otoczony parkiem ze starodrzewiem, jednak żaden okaz nie posiada statusu pomnika przyrody.

Dwa pomnikowe dęby rosną po obu stronach drogi gruntowej do Słotwiny, w pobliżu prawie gotowej obwodnicy miasta Świdnica (przyszła droga do Żarowa).

GPS N 50°50′32.45″ , E 16°25′53.11″

Dęby mierzą w pierśnicy 350 i 380 cm, nie są oznaczone urzędowymi tabliczkami.

Cztery pomnikowe dęby rosną nad brzegiem leśnego stawu, położonego ok. 1,5 km na północny – wschód od centrum wsi, w pobliżu Zalewu Komorowskiego.

GPS N 50°51′03.59″ , E 16°23′46.11″

Dęby mierzą 300 – 500 cm w obwodzie, najgrubszy z nich rośnie w pobliżu przepustu odprowadzającego wodę ze stawu. 

Niestety, pień przy ziemi jest całkowicie pusty w środku i przy mocniejszym wietrze grozi mu powalenie.