Pomniki przyrody w gminie Wołów.

Gmina miejsko – wiejska Wołów leży w odległości ok. 40 – 50 km na północny zachód od Wrocławia, w zakolu Odry, która stanowi jej południową i zachodnią granicę. Administracyjnie stanowi część województwa dolnośląskiego oraz powiatu wołowskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają tereny rolnicze (49%), lasy stanowią 41% powierzchni. Bogate walory przyrodnicze gminy zostały podkreślone utworzeniem w 1994 r. Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” (80% powierzchni PK leży na terenach gminy Wołów). Mimo tego lista pomników przyrody gminy Wołów jest stosunkowo krótka. W rejestrze figuruje 9 pomnikowych drzew i 3 głazy narzutowe. W mieście – siedzibie władz gminnych i powiatowych, pomnikiem przyrody jest piękny platan klonolistny. Rośnie on w parku przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw Komendy Powiatowej Policji.

GPS N 51°20’12″ , E 16°38’34″

 

Platan mierzy w obwodzie 588 cm, wysokość drzewa 29 metrów.

Na starym cmentarzu ewangelickim w pobliskiej wsi Uskorz Mały pomnikiem przyrody jest … morwa biała. Na Dolnym Śląsku tylko 2 morwy białe objęto ochroną pomnikową (druga rośnie w Świdnicy).

GPS N 51°19’38″ , E 16°40’40″

Tutejszy okaz mierzy w obwodzie aż 407 cm (najstarsza morwa w Sulechowie ma 425 cm), wysokość drzewa 20 metrów. Mimo sędziwego wieku drzewo nadal owocuje.

Olbrzymi dąb szypułkowy rośnie na skraju lasu (oddz. 249f), przy cieku wodnym, ok. 350 m od drogi Proszkowa – Gródek.

GPS N 51°23’04″ , E 16°46’02″

Ten najgrubszy w gminie dąb mierzy w obwodzie 640 cm, wysokość okazu 30 metrów.

W pobliskich Siodłkowicach pomnikiem przyrody jest miłorząb dwuklapowy. Rośnie w centrum wsi, tuż przy zabudowaniach folwarcznych.

GPS N 51°23’22″ , E 16°45’02″

Pień tego okazu mierzy w pierśnicy 350 cm, wysokość drzewa 22 metry.

W zachodniej części Starego Wołowa istnieje park z wieloma sędziwymi drzewami. Pomnikiem przyrody jest tu ponoć jesion wyniosły o obwodzie 412 cm, jednak ze względu na brak oznakowania i stan zaniedbania parku (w lecie istna dżungla) nie udało mi się go jednoznacznie zidentyfikować.

Przy drodze Wrzosy – Rudno, obok stawów hodowlanych, rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Pierwszy o obwodzie 485 cm rośnie po prawej stronie drogi.

GPS N 51°21’35″ , E 16°34’44″

Drugi o obwodzie 477 cm rośnie nad brzegiem stawu , po lewej stronie drogi, w odległości ok 100 m od pierwszego.

GPS N 51°21’33″ , E 16°34’41″

Dość trudna do odnalezienia jest pomnikowa sosna pospolita „Matka”. Rośnie przy leśnej drodze (oddz. 238a) na południe od wsi Dębno, niedaleko stawów hodowlanych.

GPS N 51°19’07″ , E 16°32’17″

Okaz mierzy w obwodzie 292 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm rośnie w lesie (oddz. 360f), przy drodze prowadzącej od wsi Prawików w kierunku starej przeprawy promowej na Odrze.

GPS N 51°14’13″ , E 16°30’07″

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Wołów reprezentują 3 głazy narzutowe leżące w Wołowie oraz na terenach leśnych przy miejscowościach Miłcz i Sławowice. Zostały dokładnie opisane w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów„.

Park Leśny w Lubinie.

Park Leśny w Lubinie to obszar zieleni miejskiej o powierzchni ok. 20 ha położonej w południowej części miasta (w pobliżu DK nr 3, ul. Legnicka). Wnętrze parku zajmuje dawna strzelnica miejska z 1933 r., stąd druga potoczna nazwa tego miejsca to Park Strzelnica.

Infrastruktura Parku jest dość uboga, oprócz wspomnianej już strzelnicy jest tu boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę, plac zabaw dla dzieci, kilka ławek.

Drzewostan parku zbliżony jest do naturalnego fragmentu lasu, z dużym udziałem sosny pospolitej, dębu szypułkowego, robinii białej oraz czeremchy amerykańskiej.

Ochroną pomnikową w Parku Leśnym objęto 4 okazy drzew. Dwie pomnikowe robinie białe (zwane mylnie akacją) rosną w dużym skupisku tego gatunku, zlokalizowanym przy placu zabaw.

Widoczna na zdjęciu powyżej robinia posiada pień o obwodzie 290 cm.

Drugi pomnikowy okaz o obwodzie równym 290 cm rośnie na początku toru strzelniczego.

Przy głównej alei parkowej rośnie pomnikowa sosna pospolita o obwodzie 235 cm.

Spacerując tą alejką napotkamy inna sosnę o nietypowym pniu.

Niemal na końcu tej alei rośnie schowany w gęstym podszycie pomnikowy dąb szypułkowy (obwód 305 cm).

Park Leśny w Lubinie - pomnikowy dąbPark Leśny w Lubinie - pień pomnikowego dębu

Istnieją plany rewitalizacji Parku Leśnego, mające zwiększyć atrakcyjność tego terenu. Przyszłość pokaże, jak ten projekt zostanie zrealizowany.