Pomniki przyrody w Dzierżoniowie.

Dzierżoniów położony jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w obrębie Kotliny Dzierżoniowskiej, u podnóża Gór Sowich. Miasto (ponad 34 tys. mieszkańców) jest siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych. Jest warte odwiedzenia ze względu na dużą ilość zabytkowych obiektów, szczególnie w obrębie rewitalizowanej starówki.

Dzierżoniów jest miastem całkowicie pozbawionym terenów leśnych, niewielki jest też obszar gruntów zadrzewionych, w tym terenów parkowych (7 ha, 0.35% pow. miasta). Mimo tego lista miejskich pomników przyrody liczy aż 14 pozycji: 3 buki, 2 platany, 2 dęby, lipa, jesion, pozostałe to cisy pospolite. Te ostatnie stanowią ilościowo największy zespół pomnikowych okazów, ze względu na powołanie grupowych pomników przyrody. Grupa 2 pomnikowych cisów zlokalizowana jest przy ul. Kościelnej, obok murów obronnych.

Cisy mierzą w obwodzie 100 i 90 cm, wysokość drzew 8 m, wiek ok. 120 lat.

Okazały cis rośnie obok posesji przy ul. Daszyńskiego 12. Obwód tego drzewa wynosi 96 cm, wysokość 10 m, wiek ok. 170 lat.

Kolejny egzemplarz pomnikowego cisa znajdziemy przy ul. Pocztowej, na skraju parku.   Okaz mierzy w pierśnicy 155 cm, wysokość drzewa 11 m, wiek ok. 210 lat.

Przy ul. Pocztowej, obok Urzędu Skarbowego, rośnie ogromny platan klonolistny. Ten pomnik przyrody mierzy w obwodzie aż 785 cm, wysokość drzewa 30 m.

Wiekowy cis – pomnik przyrody – rośnie przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1 (Radiobuda) przy ul. Mickiewicza. Okaz mierzy w obwodzie 150 cm, wysokość cisa 11 m, wiek ok. 220 lat.

100 metrów wyżej, na obrzeżu parku, rośnie pomnikowy jesion wyniosły. Drzewo posiada pień o obwodzie 218 cm prawie w całości porośnięty bluszczem. Wysokość okazu 25 m, wiek ok. 120 lat.

30 m od kina „Zbyszek” (ul. Świdnicka) rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm, wysokości 25 m i wieku ok. 170 lat.

Na rogu ulicy Świdnickiej i Kościuszki rosną dwa pomnikowe drzewa. Buk pospolity mierzy w obwodzie 345 cm, wysokość drzewa 30 m, wiek ok. 160 lat.

Rosnący obok platan mierzy w pierśnicy 465 cm, wysokość okazu 20 m, wiek ok. 150 lat.

W pobliskim Parku Sybiraków rośnie pomnikowy buk w odm. czerwonolistnej. Okaz mierzy w obwodzie 408 cm, wysokość drzewa 20 m, wiek ok. 200 lat.

Przy remontowanej restauracji „Centralna” (ul. Świdnicka) zlokalizowana jest grupa 7 pomnikowych cisów pospolitych w wieku ok. 80 lat.

Niezwykle malowniczo prezentuje się pomnikowy buk w odm. zwisającej, Pendula. Rośnie on w parku przy Piłsudskiego. Wysokość drzewa 13 m, obwód pnia 350 cm, wiek ok. 190 lat.

Przy ul. Kolejowej rośnie pomnikowy okaz lipy drobnolistnej. Drzewo mierzy w obwodzie 468 cm, wysokość lipy 30 m, wiek ok. 190 lat.

Na terenie posesji przy ul. Wojska Polskiego 13 (szosa 382 do Ząbkowic Śl.) rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 420 cm, wysokość drzewa 25 m, wiek ok. 260 lat.

Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.2. Śródmieście.

Świebodzice to duże (ponad 23 tys. mieszkańców), uprzemysłowione miasto w powiecie świdnickim (woj. dolnośląskie), graniczące od południowej strony z Wałbrzychem. W okresie powojennym w obręb Świebodzic włączono dwie dawne wsie: Pełcznicę i Ciernie, rozciągnięte wzdłuż rzeki Pełcznicy. Ochroną pomnikową w mieście objęto 35 drzew, z czego większość została już opisana w poprzednich artykułach: „Park Miejski w Świebodzicach„, „Park przy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach„, „Cis Bolko w Wąwozie Pełcznicy„, „Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.1. Pełcznica i Ciernie„. Dzisiejszy wpis pozwoli zapoznać się z pozostałymi pomnikami przyrody, zlokalizowanymi w śródmiejskiej części Świebodzic.

Piękny buk pospolity w odmianie czerwonolistnej (Purpurea) rośnie przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw budynku nr 21. Okaz mierzy 263 cm w obwodzie.

W pobliżu, za ogrodzeniem Gimnazjum nr 1, rośnie drugi egzemplarz o obwodzie 283 cm, dobrze widoczny od ul. Młynarskiej.

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 368 cm rośnie przy ul. Piłsudskiego, obok budynku nr 8.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdziemy przy ul. Świdnickiej. Latem z daleka widoczna jest korona okazałego buka w odmianie czerwonolistnej, o obwodzie 288 cm. Rośnie w pobliżu szkoły (Świdnicka 13), naprzeciw budynku poczty.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 312 cm rośnie przy boisku pobliskiej szkoły.

Kolejny pomnikowy buk (obwód 360 cm) rośnie przy zachodnim brzegu stawu „Warszawianka”. Teren wokół stawu jest ogrodzony, wejście przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Kolejowej.

Oznaczony stosowną tabliczką został dąb szypułkowy zlokalizowany przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego (ul. Wałbrzyska). Nie figuruje on jednak w oficjalnym rejestrze świebodzickich pomników przyrody.

Obok pobliskiego marketu budowlanego rosną dwie sosny czarne, jedna z nich (obwód 230 cm) posiada status pomnika przyrody.

Pomnikowa sosna pospolita rośnie na stromej skarpie za posesją przy ul. Wiejskiej 19. Drzewo o formie wielopniowej mierzy w obwodzie 332 cm.