Pomniki przyrody w Pomorsku (gm. Sulechów, lubuskie).

W województwie lubuskim istnieją cztery przeprawy promowe przez Odrę: w Połęcku, Brodach, Pomorsku i Milsku. O promie w Brodach wspominałem w artykule „Pomnikowa topola czarna przy promie w Brodach„. Prom w Pomorsku znajduje się 4 km na wschód od Brodów, w ciągu drogi wojewódzkiej 281.

Ciekawym obiektem w Pomorsku jest kościół rzymskokatolicki (dawniej ewangelicki) pw. św. Wojciecha – budowla neogotycka z 1858 r.

Starszym zabytkiem jest pałac z XVIII w. przebudowany w 1870 r. i po II wojnie światowej. Obecnie mieści się tu szkoła i biblioteka.

Pałac otacza park o powierzchni 6,9 ha założony w końcu XVIII w., następnie przekształcony w XIX w. W drzewostanie założenia parkowego przeważają gatunki liściaste, do ochrony pomnikowej powołano 3 drzewa. Najokazalszym jest dąb szypułkowy o obwodzie 600 cm i wysokości 29 m.

Przy cieku wodnym należy szukać pomnikowej olszy czarnej. Choć jest to popularny, krajowy gatunek drzewa rosnący na wilgotnych stanowiskach, rzadko jest obejmowany ochroną pomnikową.

  Olsza mierzy w obwodzie 350 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

Po pomnikowym świerku pozostała tylko niewysoka karpa.

Kilka innych świerków w pałacowym parku posiada walory pomnikowe.

Na uwagę zasługują również: piękny buk w odmianie czerwonolistnej oraz okazałe kasztanowce.

Grupę 3 pomnikowych dębów (jeden uschnięty nie prezentowany na zdjęciach niżej) można odnaleźć na terenie leśnym zlokalizowanym na północ od Pomorska (oddz. 313j) , na prawo od drogi Pomorsko – Brzezie.

GPS N 52°03′44″ , E 15°28′44″

Dęby mierzą w obwodzie 461; 476; 594, wysokość 20 – 29 metrów.

Niedaleko Pomorska rośnie słynna sosna pospolita „Rzepicha”, uważana za najgrubsza w Polsce. Więcej o niej w następnym artykule.

Pomnikowe dęby w Górze (dolnośląskie).

Góra to miasto położone w północnej części województwa dolnośląskiego, jest siedzibą władz powiatowych i gminy miejsko – wiejskiej. O długiej historii miasta (prawa miejskie przed 1298 r.) świadczą zachowane zabytki: Wieża Głogowska oraz zachowane w dużych fragmentach kamienno – ceglane mury obronne z XV w.

Nad wschodnią częścią Starego Miasta góruje Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W zewnętrzną elewację świątyni wmurowano wiele ciekawych płyt nagrobnych.

Dookoła rynku zachowały się częściowo zabytkowe kamienice, wnętrze rynku urządzono jako tereny zielone.

Ochroną pomnikową w mieście objęto tylko dwa drzewa – dęby szypułkowe rosnące przy ul. Zielonej, przy drodze do cmentarza. Para pomnikowych okazów rośnie w szpalerze drzew liściastych, złożonych z kasztanowców, lip oraz opisywanych dębów.

Dęby posiadają pnie o obwodach 286 i 288 cm, wysokość drzew 16 i 17 metrów.

Znacznie bardziej bogata jest lista pomnikowych drzew w gminie wiejskiej Góra. W dwóch kolejnych artykułach opiszę okazy rosnące we wsi Ślubów i Kłodzie Górowskiej.