Pomniki przyrody w Bełdowie (gm. Aleksandrów Łódzki).

Bełdów to wieś o rozproszonej zabudowie położona na terenie województwa łódzkiego, w powiecie zgierskim, w zachodniej części gminy Aleksandrów Łódzki. Miejscowość
oddalona jest o ok. 9 km od Aleksandrowa Łódzkiego i ok. 17 km od Zgierza. Krajobraz wsi to mozaika pól uprawnych i stawów hodowlanych, otoczona obszarami leśnymi (od południa i zachodu to tzw. Lasy Bełdowskie). Bełdów to również jedno z najciekawszych w woj. łódzkim skupisk pomnikowych drzew. Dobrym punktem wyjściowym do zapoznania się z nimi jest kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych.

Świątynia w stylu neorenesansowym powstała w 1901 r. na miejscu wcześniejszych budowli. Z pięciu pomnikowych wiązów szypułkowych rosnących przy kościele pozostały trzy, ale tylko dwa posiadają status pomnika przyrody. Obwód okazów to 534 i 520 cm, wysokość 19,5 i 21 metrów.

GPS N 51°49′38″ , E 19°11′06″

Przy zakręcie drogi, 300 m na zachód od kościoła, rośnie pomnikowy okaz dębu szypułkowego (obok posesji nr 68).

GPS N 51°49′46″ , E 19°10′52″

Obwód dębu na wysokości pierśnicy to 425 cm. Na pniu poniżej tabliczki zamocowano niewielką kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej..

Przy pobliskim stawie – „Łowisku u Michasia” – rośnie kolejny pomnikowy dąb, o wyjątkowo szerokiej koronie. Obwód drzewa to 648 cm, wysokość 24 m.

GPS N 51°49′42.5″ , E 19°10′38″

W pobliskim parku otaczającym zrujnowany pałac rośnie wiele okazałych drzew, w tym pomnikowa topola o obwodzie 705 cm. Niestety teren parku był zamknięty i nie udało mi tam dostać. Zdjęcia topoli pod tym adresem. Wracamy na drogę i wkrótce docieramy do skrzyżowania: w lewo droga do Malanowa, my zaś prosto w kierunku Dzierżanowa. 380 m za skrzyżowaniem spoglądamy w lewo i podziwiamy rosnący w polu pomnikowy okaz dębu o obwodzie 516 cm (ok. 150 m od drogi).

GPS N 51°49′42.8″ , E 19°10′03″

150 m dalej, przy rozwidleniu dróg do Sarnowa i Dzierżanowa, znajdziemy 5 pomnikowych dębów o obwodach 350, 270, 300, 270, 270 cm. Niestety drzew nie oznakowano stosowną tabliczką.

GPS N 51°49′49″ , E 19°09′56″

Wracamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, w drogę do Malanowa. Wypatrujemy rosnących po lewej stronie szosy dwóch pomnikowych dębów (obok posesji 83). To najpiękniejsza para dębów jaką kiedykolwiek widziałem, o szacunkowym wieku 350 lat.

GPS N 51°49′17″ , E 19°10′06″

Grubszy okaz posiada pień, który na wysokości ok. 3 m rozdziela się na trzy potężne konary. Obwód mierzony nieprawidłowo na wysokości pierśnicy wynosi aż 830 – 840 cm, w najwęższym miejscu na pniu (wys. 0,8 m) mierzy 760 cm i taki obwód uznano za oficjalny.

Drugi okaz posiada bardziej regularny pień o obwodzie 623 cm.

Kolejne pomnikowe dęby rosną na skraju lasu i pola uprawnego. Aby do nich trafić, należy jechać dalej szosą w kierunku Malanowa, na granicy lasu odnaleźć drogę w prawo, poprowadzoną na zachód, skrajem zwartego zadrzewienia i pól uprawnych. Pierwszy dąb rośnie ok. 700 m od szosy, 20 m od ściany lasu. Obwód drzewa wynosi 490 cm, wysokość 21 m, niestety stan zdrowotny drzewa należy uznać za zły.

GPS N 51°49′21″ , E 19°09′16″

Pięć następnych dębów oznaczonych stosowną tabliczką rośnie 150 m dalej, odległość między poszczególnymi okazami to kilkanaście do kilkudziesięciu metrów. Poszczególne okazy mierzą w obwodzie 400, 315, 270, 300, 310 cm.

Gdy wrócimy z powrotem na szosę, warto wybrać się do pobliskiej Trupianki. W miejscowości tej znajduje się remiza strażacka, a w lesie, 330 m na południe od niej leży potężny głaz narzutowy – pomnik przyrody. Opisałem go dokładnie w poprzednim artykule.

Pomniki przyrody w Rawie Mazowieckiej (łódzkie).

Rawa Mazowiecka to miasto położone we wschodniej części województwa łódzkiego, jest siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych. Do Rawy można wygodnie dojechać drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa lub drogą krajową 72 z Łodzi. Do ciekawszych zabytków w tej miejscowości należą ruiny gotyckiego zamku książąt mazowieckich (ul. Zamkowa).

Rawa Mazowieckiej - ruiny zamku

Budowę warowni na planie czworoboku ukończono pod koniec XIV w., zdobyty przez Szwedów w XVII w. (potop szwedzki) został splądrowany i wysadzony w powietrze. Prace konserwatorskie przeprowadzono po II wojnie światowej; zrekonstruowano basztę, fragment murów kurtynowych oraz odsłonięto zarys fundamentów. Obecnie budowlą opiekuje się Muzeum Ziemi Rawskiej, zwiedzanie jest bezpłatne, wejście do baszty jest możliwe w miesiącach letnich (czerwiec – wrzesień) w soboty i niedziele w godz. 11.00 – 15.00.

Pomniki przyrody w Rawie Mazowieckiej zlokalizowane są w centrum miasta. Dwa okazałe dęby szypułkowe rosną na skwerze przy Placu Piłsudskiego, obok budynku Urzędu Miasta.

GPS N 51°45’56” , E 20°15’12”

Okazy mierzą w obwodach 330 i 300 cm, wysokość drzew odpowiednio 16 i 18 metrów.

Dwa pomnikowe wiązy szypułkowe rosną w pasie drogowym ul. Mickiewicza (przy ogrodzeniu przedszkola), w pobliżu skrzyżowania z ul. Reymonta.

Wiązy mierzą w obwodach 318 i 230 cm, wysokość drzew 22 metry.

W pobliżu, przy ul. Reymonta 2, rośnie kolejny wiąz szypułkowy o statusie pomnika przyrody.

Drzewo mierzy w obwodzie 355 cm, wysokość okazu 19 metrów.