Pomniki przyrody w Łęknicy (pow. żarski, lubuskie).

Łęknica to przygraniczne miasto (pow. żarski, lubuskie) położone nad Nysą Łużycką. Znaczną część miasta zajmuje wspaniały, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO transgraniczny Park Mużakowski, o łącznej powierzchni aż 728 ha (po stronie niemieckiej – 206 ha, po polskiej – 522 ha). Zwiedzanie całości założenia pałacowo – parkowego ułatwiają 2 mosty przerzucone nad Nysą Łużycką. Po stronie niemieckiej – w Bad Muskau (Mużakowie) – możemy podziwiać dwie interesujące budowle: Stary i Nowy Zamek.

Zabytkowym budowlom towarzyszą piękne okazy egzotycznych drzew, m.in.: tulipanowca amerykańskiego, cypryśnika błotnego, magnolii drzewiastej.

Polska strona parku to niezwykle skomponowane krajobrazy, długie osie widokowe oraz ogromne dęby. Dąb Odyna (o obwodzie 854 cm) i Dąb Thora (715 cm) należą do czołówki najgrubszych dębów w Polsce.

Przy głównej ścieżce, nieopodal mostu, rośnie jeden z Dębów Papieskich. Został wyhodowany z żołędzi „Chrobrego” poświęconych przez Jana Pawła II. Miejsce chyba nie przypadło mu gustu, bo należy do najmniejszych jakie widziałem (większość ma   już kilka metrów wysokości).

Można nie wierzyć, ale te ogromne dęby ani żadne inne drzewo w Parku Mużakowskim nie posiada statusu pomnika przyrody. Listę pomnikowych drzew Łęknicy można odnaleźć na tablicy ustawionej przy ulicy Hutniczej (droga między parkingiem a wejściem do Parku.

Tablicy nie ustawiono tam przypadkowo, w ogrodzie pobliskiej posesji (Hutnicza 10), rośnie pierwsze z pomnikowych drzew – okaz cyprysika groszkowego w odmianie pierzastej.

GPS N 51°32′42.8″ , E 14°44′02.8″

Obwód pomnikowego cyprysika wynosi 156 cm, wysokość drzewa 18 m.

Pomnikowy buk pospolity o obwodzie 450 cm i wysokości 29 m odnajdziemy u podnóża skarpy, na tyłach posesji przy ul. Ogrodowej 2.

GPS N 51°32′03.71″ , E 14°43′57.21″

Dąb o obwodzie 560 cm i wysokości 20 m rośnie na skarpie na tyłach domu przy ul. H. Sawickiej 7a.

GPS N 51°31′55″ , E 14°43′59″

Na południowy – wschód od miasta znajduje się stara kopalnia „Babina”, w której utworzono Geopark. Zalane wyrobiska tworzą antropogeniczne pojezierze, które można zwiedzać, wykorzystując gęstą sieć ścieżek rowerowych i pieszych. Wody w jeziorach charakteryzują się bardzo niskim pH i w zależności od rodzaju rozpuszczonych w niej pierwiastków przyjmują niebieskie lub czerwone (a nawet purpurowe) zabarwienie. Więcej zdjęć oraz informacji tutaj.

Kierując się ustawionymi drogowskazami, możemy ze ścieżek trasy geoturystycznej dotrzeć do rezerwatu „Nad Młyńską Strugą”. Chroni się tu fragment naturalnego lasu mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo – dębowych.

Przez teren rezerwatu przechodzi szlak rowerowy prowadzący do do ruin dawnego młyna „Kucyk”. W rezerwacie znajdują się 3 drzewa o statusie pomnika przyrody. Najłatwiej odnaleźć pomnikowy modrzew europejski, rosnący 30 m na lewo od ścieżki rowerowej.

GPS N 51°31′11.3″ , E 14°46′40.1″

Drzewo mierzy w obwodzie 330 cm, wysokość okazu 30 m.

Rezerwat nad Młyńską Strugą - pień pomnikowego modrzewia latem

Pomnikowy klon jawor znajduje się poza szlakiem prowadzącym przez rezerwat i jest trudny do odnalezienia. Drzewo rośnie na końcu krótkiego szpaleru złożonego z jaworów.

GPS N 51°31′17.8″ , E 14°46′08.7″

 Drzewo mierzy w pierśnicy 285 cm, wysokość okazu  to 22 m.

Na wschodnim krańcu rezerwatu znajduje się miejsce do odpoczynku z tablicami opisującymi dawny młyn Kucyk. W pobliżu rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 420 cm i wysokości 32 m. Aby do niego trafić, należy iść zarośniętą drogą wzdłuż ogrodzonego fragmentu lasu, do zagłębienia terenu nad rzeką Skrodą.

GPS N 51°31′18.97″ , E 14°47′59.33″

Buk na Czerwonym Kamieniu (gm. Świerzawa, dolnośląskie).

Do niedawna gmina Świerzawa (pow. złotoryjski, dolnośląskie) mogła się pochwalić tylko jednym, ale jakże wyjątkowym pomnikiem przyrody. Mowa tu o Organach Wielisławskich – spektakularnej odsłonie geologicznej dokumentującej dawny wulkanizm – opisanych w jednym z pierwszych artykułów na tym blogu. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 czerwca 2016 r. ustanowiono drugi pomnik przyrody, tym razem ożywionej. Drzewem powołanym do ochrony pomnikowej jest okaz buka pospolitego, któremu nadano nazwę „Buk na Czerwonym Kamieniu”. Nazwa pomnika przyrody nawiązuje do jego lokalizacji – buk rośnie na zachodnim zboczu stromego wzniesienia Czerwony Kamień (325 m n.p.m.), górującym nad Krzeniowem, czyli północną częścią wsi Nowy Kościół.

GPS N 51°05’29.88” , E 15°52’45.90”

Jak wspomniano wcześniej drzewo rośnie na stromym, zachodnim stoku Czerwonego Kamienia (240 m w linii prostej od szosy 328 Nowy Kościół – Jerzmanice ZdrójZłotoryja); powyżej trawersującego zbocze niebieskiego szlaku turystycznego.

Obok pomnikowego buka ustawiono tablicę opisującą jego obwód – 380 cm oraz wysokość – 35 m.

Czytelników zainteresowanych geologią zachęcam do odwiedzenia nieczynnego wyrobiska, znajdującego się pod wierzchołkiem Czerwonego Kamienia, nieco powyżej pomnikowego buka.

W tutejszych kamieniołomach pozyskiwano czerwono zabarwiony piaskowiec (stąd nazwa wzgórza) oraz żyły czarnych bazaltów. Ciekawe są miejsca kontaktu skał osadowych z wulkanicznymi, odsłonięcia brekcji i tufów wulkanicznych, porwaki (ksenolity) w zastygłej lawie. Wg Słownika Geografii Turystycznej Sudetów (Tom 7) – Pogórze Kaczawskie wyrobisko posiadało status pomnika przyrody nieożywionej.

Warto również wspomnieć o tym, że na wierzchołku Czerwonego Kamienia znajdowało się grodzisko kultury łużyckiej a w późniejszym czasie zamek. Dzięki pracy tutejszych mieszkańców przywrócono również wzgórzu walory widokowe.