Pomniki przyrody w Jaworze (dolnośląskie).

Jawor to miasto (siedziba władz powiatowych) położone w środkowej części województwa dolnośląskiego, na Nizinie Śląsko – Łużyckiej. To miasto o długiej historii i równie długiej liście zabytków. Próba nawet pobieżnego ich omówienia wykracza poza objętość tego artykułu, dość wspomnieć tu o unikatowym Kościele Pokoju (bliźniaczy znajduje się w Świdnicy), rynku z ratuszem, kościele św. Marcina, zamku, pozostałościami obwarowań… Ogromnej ilości zabytków towarzyszy spora ilość pomników przyrody – ponad 30 pojedynczych egzemplarzy drzew oraz jedna aleja, złożona głównie z dębów szypułkowych, opisana dokładnie w artykule „Aleja dębowa w Jaworze„. Większa część jaworskich pomników przyrody uświetnia tutejszy Park Miejski, któremu poświęciłem poprzedni artykuł. Pozostałe egzemplarze drzew pomnikowych zlokalizowane są w centralnej i zachodniej części miasta. Najbliżej rynku, przy ul. Staromiejskiej 1, rośnie okazały dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm i wysokości 20 m.

Na niezabudowanej przestrzeni pomiędzy ulicami Cicha i Łukasińskiego, rosną 2 pomnikowe drzewa: miłorząb dwuklapowy i cis pospolity.

Pień miłorzębu mierzy w obwodzie aż 550 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Rosnący obok cis to drzewo o stożkowej koronie (wys. 9 m) i pojedynczym pniu o obwodzie 157 cm.

Na tyłach budynku przy ul. Strzegomskiej 1 rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm.

W podwórzu sąsiedniego budynku (Strzegomska 2a) rośnie platan klonolistny o obwodzie 413 cm i wysokości 22 m.

Pomnikowy dąb czerwony rośnie na terenie przedszkola przy ul. Chopina 11. Obwód okazu wynosi 317 cm, wysokość drzewa 19 m.

Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm rośnie obok budynku przy ul. Szpitalnej 12a.

Na tej samej posesji, przy budynkach gospodarczych, rośnie pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 305 cm.

Pomnikowy dąb, o pniu (obwód 330 cm) niemal całkowicie pokrytym bluszczem, rośnie na tyłach posesji przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9. Widać go dobrze z sąsiedniej posesji.

Kolejny pomnikowy dąb zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej 11. Obwód tego okazu wynosi 375 cm, wysokość 24 m.

Na ogrodzonej posesji przy ul. Armii Krajowej 7 rosną dwa pomnikowe drzewa. Bliżej płotu rośnie kasztanowiec biały o obwodzie 301 cm i wysokości 23 m, a obok budynku dąb szypułkowy o obwodzie 318 cm i wysokości 20 m.

pomnikowy kasztanowiec - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworzepomnikowy dąb - ul. Armii Krajowej 7 w Jaworze

U zbiegu ulic Wrocławskiej i Reja znajduje się rozłożysty platan o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 340 cm, wysokość platana 20 m.

Dwa platany klonolistne rosną przy ul. Legnickiej 16, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Przez bramę widoczny jest tylko jeden okaz o obwodzie 342 cm.

Drugi o obwodzie 425 cm rośnie u podnóża skarpy, w głębi posesji.

Tabliczkami oznaczone są niektóre sędziwe lipy rosnące w Parku Pokoju, lecz nie figurują w oficjalnym rejestrze pomników przyrody.

Pomniki przyrody w Jakuszowej (gm. Paszowice, dolnośląskie).

Jakuszowa to niewielka, otoczona lasami wieś, położona w granicach Parku Krajobrazowego „Chełmy” (gm. Paszowice, pow. jaworski, dolnośląskie). W centrum miejscowości znajduje się klasycystyczny pałac, w otoczeniu zabudowań gospodarczych dawnego folwarku. Pałac w obecnej postaci wybudowano na pocz. XIX w., późniejsze przebudowy nastąpiły w końcu XIX w. i 1910 r.

Od strony południowej do pałacu przylega założenie parkowe o powierzchni 3,6 ha, powstałe pod koniec XIX w. Park zajmuje fragment średnio stromego zbocza, jego drzewostan złożony jest głównie z rodzimych gatunków liściastych. Miejscami jest bardzo mocno zakrzaczony, oryginalny program i układ ścieżek dawno uległ zatarciu. Zarówno pałac i park należą obecnie do prywatnych osób, zwiedzanie wymaga zgody właścicieli. W zespole pałacowo – parkowym 4 drzewa wyróżniono do ochrony pomnikowej. Przy północno – zachodnim narożniku pałacu (wieży) rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 380 cm.

Na tyłach pałacu, przy wejściu do parku, rośnie najcenniejsze drzewo w Jakuszowej – sędziwy cis pospolity w formie wielopniowej, o obwodach najgrubszych odnóg 136 + 254 cm i wysokości 7 metrów.

W starszych przewodnikach (Czerwiński, Mazurski, Sudety Zachodnie, 1983 r.) cis z Jakuszowej prezentowany był jako najstarszy na Pogórzu Kaczawskim, którego wiek oceniano nawet na (mocno przesadzone) 800 lat. W Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów (tom 7, Pogórze Kaczawskie) ci sami współautorzy opisali okaz jako 200 – letni, w dolnośląskim rejestrze pomników przyrody figuruje jako drzewo 300 – letnie.

W głębi parku rosną jeszcze 2 pomnikowe klony jawory o obwodach 275 i 340 cm. Ten grubszy, ogłoszony pomnikiem przyrody już w 1967 r. miał się charakteryzować konarami wrośniętymi w ziemię, tworzącymi naturalną altanę. Niestety, drzewo takie w tym parku już nie istnieje, względnie wyrosło i utraciło atrakcyjny pokrój. Identyfikację pomnikowych jaworów utrudnia brak tabliczek, poniżej zdjęcia najgrubszych okazów tego gatunku.

Jakuszowa stanowi alternatywny dla Myśliborza punkt wyjścia do Wąwozu Myśliborskiego. Dojdziemy tam czarnym szlakiem przechodzącym przez górną część wsi, ok. 300 powyżej przystanku autobusowego zlokalizowanego przy pałacu. Spacerując szlakiem w kierunku Wąwozu Myśliborskiego mijamy aleję złożoną z sędziwych lip.

Jedna z lip (obwód 330 cm, wysokość 24 m, wiek ok. 160 lat), ostatnia po lewej stronie, została objęta ochroną pomnikową. Niestety, w ostatnim czasie uległa znacznemu obłamaniu.

Częścią wsi Jakuszowa jest przysiółek Siedmica. Nieliczne zabudowania (wśród nich kwatera myśliwska i leśniczówka) tej śródleśnej osady zlokalizowane są głównie wzdłuż szosy łączącej Lipę z Jaworem. To dobry punkt wyjścia do odwiedzenia pobliskich rezerwatów: „Nad Groblą” i „Wąwóz Siedmica”, które łączy zielono znakowany szlak turystyczny. Niecałe 100 m od leśniczówki, po prawej stronie drogi w kierunku Jawora, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Dolna część pnia (obwód 340 cm) schowany jest w gęstych chaszczach, wysokość drzewa 28 m, wiek ok. 160 lat.

W Siedmicy ma również początek czarno znakowany szlak (o którym już wcześniej wspominałem) prowadzący przez Jakuszową do Wąwozu Myśliborskiego. Najpierw biegnie szosą od kwatery myśliwskiej w kierunku Jawora, mija po prawej pomnikową lipę, dalej leśniczówkę, by po następnych 600 m skręcić w lewo, w drogę leśną wysadzaną obustronnie modrzewiami.

Aleję objęto w 1990 r. ochroną pomnikową, w jej skład wchodzą 153 modrzewie europejskie o obwodach 70 – 170 cm, wysokości 20 – 25 m i szacowanym wieku 80 – 110 lat.

Wracamy do Siedmicy, dokładnie na jej zachodni skraj. Tam, naprzeciw posesji z kwaterą myśliwską odchodzi gruntowa droga (zielony szlak) biegnąca do rezerwatu „Nad Groblą”. 100 m dalej, na skarpie przy mostku i transformatorze, rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 330 cm, wysokości 28 m i wieku ok. 160 lat.

W  niewielkiej odległości za pomnikową lipą od zielonego szlaku do Grobli odchodzi w lewo droga, opisana jako pożarowa (ze szlabanem). Biegnie nią po granicy rezerwatu zielono znakowana ścieżka przyrodnicza do wieży widokowej na Radogoście. Po ok. 700 m odchodzi o niej w lewo leśny dukt, którym po ok. 400 m trafimy na pomnikowy okaz dębu bezszypułkowego o obwodzie 365 cm.