Pomniki przyrody w Chojnowie (pow. legnicki, dolnośląskie).

Chojnów to miasto położone kilkanaście kilometrów na zachód od Legnicy, nad rzeką Skorą. To jedno z najmniejszych miast woj. dolnośląskiego o powierzchni zaledwie 5,32 km². Warto je odwiedzić ze względu na bogatą listę zabytków: renesansowy Zamek Piastowski, monumentalny kościół pw. św. Piotra i Pawła, pozostałości obwarowań miejskich z Basztą Tkaczy, trójkątny rynek z piękną kamienicą Schramma…

Z dużą ilością zabytków konkuruje pokaźna ilość (30 szt.) pomnikowych drzew. Wszystkie posiadają własne imiona i są dobrze oznakowane – to dowód na dbałość i poszanowanie lokalnych władz do sędziwych lub egzotycznych okazów dendrologicznych. Większość z nich została już opisana na tym blogu, celem dzisiejszego artykułu jest podsumowanie informacji oraz prezentacja zdjęć egzemplarzy jeszcze nieopisanych.

Połowa chojnowskich drzew o statusie pomnika przyrody rośnie w Parku Miejskim, przylegającym do Zamku Piastowskiego. Opisałem je dokładnie w artykule „Park Śródmiejski w Chojnowie„. Równolegle do dłuższej osi Parku Śródmiejskiego odchodzi ulica Mikołaja Reja. Pomnikowe drzewa rosną wzdłuż niej, na terenach szkolnych i skwerze nad Skorą. Więcej informacji w artykule „Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie„. Ciekawą grupę egzotycznych drzew stanowią „Kolczatki” – 9 okazów igliczni trójcierniowych zlokalizowanych na zieleńcu przy ul. Poźniaków. Zdjęcia i opis gatunku w artykule „Iglicznie trójcierniowe „Kolczatki” w Chojnowie„. Idąc od „Kolczatek” w kierunku zachodnim miniemy kościół i napotkamy na rosnący po lewej stronie ul. P. Ściegiennego pomnikowy klon jawor „Jacuś”.

Okaz mierzy w obwodzie 225 cm, wysokość drzewa 20 m.

Pomnikowy dąb bezszypułkowy „Druid” rośnie na tyłach budynku przy ul. Legnickiej 18.

Dąb mierzy w pierśnicy 360 cm, wysokość okazu 21 metrów.

Dwa pomnikowe cisy pospolite znajdują się przy ul. Dąbrowskiego. Pierwszy z nich o nazwie „Jagiełło” rośnie w ogrodzie przed budynkiem nr 8.

Obwód pierśnicowy tego cisa wynosi 280 cm, wysokość okazu to aż 16 m (rzadko spotyka się tak wysokie cisy).

Drugi pomnikowy okaz cisa o nazwie „Pocztowiec” znajdziemy przed budynkiem Poczty Polskiej (Dąbrowskiego 20).

„Pocztowiec” mierzy w obwodzie 109 cm, wysokość cisa 8 metrów.

Buk pospolity w odm. czerwonolistnej „Grześ” rośnie za ogrodzeniem posesji przy ul. Piotrowickiej 2.

Obwód pomnikowego okazu wynosi 225 cm, wysokość drzewa 19 m.

Tematem kolejnych artykułów będą pomnikowe drzewa rosnące na terenie gminy wiejskiej Chojnów.

Dąb „Buczek” w Buczynie (gm. Radwanice, dolnośląskie).

Zabudowania wsi Buczyna (gm. Radwanice, pow. polkowicki) rozciągają się wzdłuż drogi krajowej nr 12, na odcinku między Przemkowem a Głogowem. W wiosce znajdują się dwie świątynie: starsza, katolicka pw. św. Bartłomieja , to budowla z przełomu XV/XVI w. o cechach renesansowych oraz dawny kościół ewangelicki – obecnie cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra.

Niedaleko cerkwi (przed mostem na rzece Szprotawa), obok remizy i stawu znajduje się parking z tablicą opisującą historię i zabytki Buczyny. Można z niej wyczytać, że po drugiej stronie ulicy znajdował się niegdyś pałac, po którym pozostał tylko zabytkowy park o powierzchni 4 ha z XIX w.

Zagadkową budowlą jest stojąca nad brzegiem rzeki ceglana „baszta”.

W drzewostanie parkowym na szczególną uwagę zasługuje jedno drzewo o statusie pomnika przyrody. Jest nim dąb szypułkowy o nazwie „Buczek”. Aby do niego trafić należy przejść od mostu na Szprotawie ok. 150 m brzegiem w dół rzeki, wzdłuż ogrodzenia terenu cerkwi, mijając po drodze „basztę”. Drzewo rośnie 30 m od koryta Szprotawy.

GPS N 51°32’50.5” , E 15°54’15.5”

Dąb mierzy w obwodzie 612 cm, wysokość drzewa 26 m, wiek – ponad 200 lat. W ostatnim czasie na okazie wykonano zabiegi pielęgnacyjne: usunięto obłamany konar, zabezpieczając miejsce cięcia środkiem grzybobójczym.

Dąb „Buczek” jest jedynym pomnikiem przyrody w gminie Radwanice.