Park w Górczynie (gm. Szlichtyngowa, pow. wschowski).

Barokowy pałac w Górczynie (gmina Szlichtyngowa, pow. wschowski, lubuskie) z XVIII w. został opuszczony po 1945 r. i po latach popadania w ruinę, został rozebrany w latach 70 – tych XX w. Po pałacu pozostały zabudowania folwarczne, brama wjazdowa oraz częściowo zarośnięty park krajobrazowy. Obecnie to założenie parkowe posiada kształt wydłużonego prostokąta, o powierzchni prawie 6.5 ha. Południowy kraniec parku oddalony jest tylko 100 m od rynku w Szlichtyngowej, wzdłuż dłuższego boku (ok. 500 m) przebiega droga nr 12 Głogów – Wschowa. Ochroną pomnikową w parku objęto 13 egzemplarzy drzew, te najciekawsze rosną w jego północnej części. Tutaj znajdziemy ogromny okaz platana klonolistnego, o szeroko rozłożonej koronie.

Drzewo mierzy w obwodzie 480 cm, wysokość platana ok. 20 m.

Obok platan rośnie pomnikowy okaz wiązu szypułkowego o obwodzie 365 cm i wysokości 20 m.

Obok, przy alejce parkowej, rośnie potężny dąb szypułkowy, o pniu porośniętym bluszczem. Prawdopodobnie drzewo to zostało posadzone króla Jana III Sobieskiego, jesienią w 1683 r.

Spacerując alejką parkową, prowadzącą na południe równolegle do szosy, mijamy wiele drzew porośniętych gęsto bluszczem.

Po chwili odnajdziemy kolejny pomnik przyrody – wielopniowy okaz lipy drobnolistnej. Drzewo posiada pięć pni o obwodzie od 110 cm do 204 cm.

 Nieco dalej rośnie druga pomnikowa lipa o obwodzie 320 cm.

Przy skrzyżowaniu alejek, obok boiska, rośnie kilka okazałych grabów pospolitych.

Przy alejce prowadzącej od sceny, w sąsiedztwie dwóch okazałych dębów, rośnie pomnikowy klon pospolity. Jego obwód wynosi 320 cm, wysokość ok. 20 m.

Choć rejestr pomnikowych drzew w Górczynie zawiera tylko 4 dęby szypułkowe, to wokół sceny w parku odnajdziemy kilkanaście okazów tego gatunku opatrzonych tabliczkami. Pomnikowe dęby mają mieć w obwodzie 495, 350, 520, 490 cm.

Pomiędzy sceną a polaną parkową rośnie pomnikowy grab o obwodzie 255 cm i wysokości ok. 17 m.

Obok mocno uszkodzony klon pospolity – pomnik przyrody o obwodzie 270 cm.

Idąc w kierunku bloków mieszkaniowych, mijamy rosnący obok boiska drugi pomnikowy okaz platana klonolistnego.

Obwód platana wynosi 330 cm, wysokość drzewa ok. 20 metrów.

Wracamy do północnej części parku, tam pośród samosiejek rośnie jeszcze kilka okazałych drzew gęsto oplecionych bluszczem.

Pomnikowe drzewa rosnące w parku w Górczynie oraz okazy rosnące w Wyszanowie, stanowią komplet pomników przyrody gminy Szlichtyngowa.

Park Wrocławski w Lubinie.

Park Wrocławski w Lubinie to 14,5 ha zieleni urządzonej położonej niemal w centrum miasta. Został założony w XIX w. (otaczał wówczas rozebrany w 1954 r. pałac Wirtenbergów), poszerzony w latach 70 – tych XX w. W ostatnich latach został poddany gruntownej rewitalizacji: postawiono liczne woliery z egzotycznymi ptakami, utworzono dinopark, Mini Zoo, place zabaw dla dzieci. To niewątpliwie jedno z najciekawszych miejsc spacerowych w Lubinie, z największą ilością (16 okazów) pomnikowych drzew w mieście.

Teren Parku Wrocławskiego jest ogrodzony, monitorowany, czynny 7 dni w tygodniu, od godz. 7:00 do zmierzchu. Zmotoryzowani turyści mogą zostawić auto na parkingu pobliskiego Tesco i wejść do parku bramą zlokalizowaną na rogu ulic Wrocławskiej i I. Paderewskiego. Wstęp do parku jest darmowy.

Tuż za bramą rośnie najokazalsze drzewo w Parku Wrocławskim – pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 490 cm.

Na prawo od wejścia stoi tablica z planem parku. Szkoda, że nie naniesiono na nim lokalizacji pomnikowych drzew – niektóre są dość trudne do odnalezienia, ponadto nie wszystkie posiadają stosowne tabliczki.

Spacerują alejką poprowadzoną wzdłuż ul. Wrocławskiej z pewnością zwrócimy uwagę na nietypowo wygięty pień buka – pomnika przyrody o obwodzie 200 cm.

Obok, po drugiej stronie alejki, drugi pomnikowy okaz buka pospolitego o obwodzie 275 cm.

Tuż za wygiętym bukiem rośnie również pomnikowa robinia biała o obwodzie 340 cm.

Idąc dalej mijamy pomnikowy okaz grabu pospolitego o obwodzie 295 cm.

Przy ostrym zakręcie alejki rośnie pomnikowy dąb szypułkowy (obwód pnia 260 cm).

W pobliżu, przy wolierze z bażantami znajdziemy dwie pomnikowe lipy szerokolistne o obwodach 295 i 355 cm.

Południowo – wschodnia część parku to Strefa Dinozaurów – kilkanaście naturalnej wielkości modeli prehistorycznych gadów.

Widoczne za tyranozaurem zadrzewienie najbardziej przypomina naturalny las łęgowy.

W drzewostanie dominują kępy olszy czarnej oraz pojedyncze okazy sędziwych wierzb. Dwie wierzby kruche o obwodach 360 i 280 cm posiadają status pomników przyrody. Rosną na tyłach stawu, kilkadziesiąt metrów za tyranozaurem.

W pobliżu znajduje się jeszcze pomnikowa kępa olszy czarnej o obwodzie 500 cm (mierzona u podstawy pnia). Dobrze widoczna jest z alejki biegnącej przy stawie.

Ciekawą koronę posiada pomnikowa olsza czarna o obwodzie 131 cm.

W pobliżu rośnie druga wielopniowa olsza czarna o obwodach poszczególnych pni 110 – 140 cm.

Przy wolierze z bocianami rośnie pomnikowa topola czarna o obwodzie 290 cm.

Pomnikowa lipa szerokolistna o obwodzie 300 cm rośnie przy ogrodzeniu placu zabaw.

W następnym artykule opiszę Park Leśny w Lubinie, położony w południowej części miasta, na Osiedlu „Przylesie”.