Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Rusinowej.

Rusinowa to południowo – wschodnia dzielnica Wałbrzycha, położona przy skrzyżowaniu dróg 381 do Kłodzka i 379 do Świdnicy. Ważnym akcentem w tej części miasta jest duży park o pow. 27 ha. W stosunkowo młodym drzewostanie parkowym nie znajdziemy sędziwych okazów drzew, pomnikiem przyrody jest  kwarcytowy głaz narzutowy, opisany już dokładnie w artykule „Głaz narzutowy w parku w Wałbrzychu – Rusinowej„.

GPS N 50°45′43.73″ , E 16°19′46.13″

Dwa pomnikowe dęby rosną na brzegu stawu położonego przy ul. Bystrzyckiej.

GPS N 50°45′40.86″ , E 16°20′00.02″

Obwód okazów wynosi 369 i 320 cm, wysokość 24 metry.

Na skwerze, pomiędzy pętlą autobusową a budynkiem Bystrzycka 45 odnajdziemy pomnikowy okaz klonu srebrzystego.

GPS N 50°45′38.71″ , E 16°20′10.42″

Klon mierzy w obwodzie 310 cm, wysokość drzewa 27 m. Drzewo zaopatrzono niedawno w nową tabliczkę (w listopadzie 2013 r. jeszcze jej nie było).

 

W pobliżu znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów, również oznakowanych nową tabliczką urzędową.

Okazy mierzą w pierśnicy 385, 370 i 354 cm, wysokość dębów 26 – 27 m.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdują się na ul. Osiedle Górnicze, w wąskim pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia OSiR -u (basenu).

Pierwszy dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody mierzy w obwodzie 420 cm.

GPS N 50°45′48.52″ , E 16°20′07.89″

Idąc dalej wzdłuż płotu dotrzemy do pomnikowego jawora (325 cm) rosnącego przy pomnikowym dębie (467 cm).

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Przy skrzyżowaniu, obok wejścia do parku, rośnie drugi pomnikowy klon jawor.

Decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.03.2014 r. klony jawory utraciły status pomników przyrody i zostaną/zostały wycięte.

Okaz mierzy w pierśnicy 312 cm, wysokość drzewa 30 m.

Pomniki przyrody w Wałbrzychu – Sobięcinie.

Nawet najbardziej uprzemysłowiona dzielnica Wałbrzycha, może się pochwalić wieloma ciekawymi i różnorodnymi pod względem gatunkowym pomnikami przyrody. Część z nich rośnie w Parku im. T. Kościuszki, którego opis można znaleźć w poprzednim artykule. Najstarszym drzewem w Wałbrzychu – Sobięcinie jest sędziwy cis rosnący na stromej skarpie przy ul. W. Pstrowskiego 36 (pod konarami olbrzymiego buka).

GPS N 50°45′37.46″ , E 16°14′08.15″

Wiek drzewa szacuje się na 650 – 700 lat, obwód w pierśnicy 330 cm, wysokość 12 m. Rośnie w silnie zakrzaczonym terenie, więc zrobienie dobrej fotki pnia jest dość trudne. Niestety część korony tego wiekowego okazu jest uschnięta.

W pobliżu, przy cieku wodnym, niedaleko zabudowań i ogródków działkowych rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Wygodne dojście ścieżką na przedłużeniu ul. Plac Darowskiej.

GPS N 50°45′38.08″ , E 16°14′04.22″

 Obwód okazu 405 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

 Na ogrodzonym terenie parkowym okalającym budynek przy ul. 1 Maja 158 (siedziba Polskiego Związku Łowieckiego), zlokalizowane są dwa pomnikowe drzewa. Przy parkingu, naprzeciw bramy wjazdowej rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

 Obwód lipy 360 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

 50 metrów na prawo, odnajdziemy pomnikowy okaz kasztanowca białego o obwodzie 367 cm i wysokości 27 m.

 W pobliżu, między garażami, na tyłach budynku 1 Maja 154 rośnie pomnikowy klon jawor o obwodzie 337 cm i wysokości 23 m.

(08.06.2016 r.) Uchwała  NR XXIII/320/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 maja 2016 r. znosi ochronę pomnikową z tego drzewa.

 Pomnikowy jesion wyniosły znajdziemy na tyłach budynku przy ul. 1 Maja 137 a.

 Pień oznaczony tabliczką mierzy w pierśnicy 347 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

W pobliżu budynku przy ul. Kosteckiego 1 rośnie piękny okaz dębu szypułkowego mierzący w pierśnicy 386 cm (23 m wysokości).