Pomniki przyrody w gminie Walim.

Walim to wieś gminna w powiecie wałbrzyskim, położona w dolinie rzeki Walimki, u podnóża najwyższego szczytu Gór Sowich – Wielkiej Sowy 1015 m n.p.m. Atrakcją przyciągającą rzesze turystów są Sztolnie Walimskie, wybudowane w czasie II wojny światowej przez jeńców wojennych i robotników przymusowych pod nadzorem hitlerowców. Są częścią szerszej inwestycji o kryptonimie „Olbrzym” („Riese”).

Na poniższej tablicy pozostałe atrakcje gminy :

W centrum wsi przy ulicy J. Kilińskiego 3 rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Informacja na tabliczce (czasy piastowskie) jest mocno przesadzona. Wiek lipy oszacowano na 230 lat. Obwód pnia wynosi 540 cm, wysokość 22 m, rozpiętość korony 20 m, wysokość korony 18 m.

 

 

 

 

 

 

 

Druga pomnikowa lipa rośnie na dziedzińcu Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Obwód pnia 660 cm, wysokość 18 m, rozpiętość korony 16 m, wysokość korony 15 m, szacunkowy wiek 260 lat.

Okaz opisywałem szerzej w artykule „Lipa sądowa na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim„.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Walim reprezentują opisane w poprzednim artykule dwie formacje skalne : Sępik i Babi Kamień.

Lipa sądowa na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.

Zamek Grodno zbudowano w końcu XIII w. na skalistym szczycie zwanym Zamkową Górą 450 m. W XVI w., w czasach największej świetności zamku, przeprowadzono w nim renesansową przebudowę. W kolejnych latach często zmieniał właścicieli i po opuszczeniu warowni w 1774 r. popadł w ruinę. Stanowi charakterystyczny element krajobrazu, górując nad Jez. Bystrzyckim ( Lubachowskim ).Na dziedzińcu dolnego zamku, rośnie sędziwa lipa szerokolistna, uważana za lipę sądową.

Z tabliczki umieszczonej na rzeczonym pomniku przyrody, można odczytać : obwód 610 cm, wysokość 16 m, wiek oceniono na 500 lat.

W bardzo ciekawy sposób zabezpieczono drzewo przed powaleniem. Lipa znalazła oparcie w dobudowanym obok murku w kształcie stożka.

Otoczenie zamku chronione jest utworzonym w 1957 r. rezerwatem przyrody ” Góra Choina „.Do zamku można dojść z centrum Zagórza Śląskiego szlakami żółtym, niebieskim i zielonym Szlakiem Zamków Piastowskich ( ma tutaj swój początek ). Spacer nie powinien zająć dłużej niż 20 min. Teren zamku jest zagospodarowany, znajduje się tu muzeum oraz lokale gastronomiczne.